جلسه بررسی طرح اجرایی شدن پلان تطبیقی موافقتنامه چابهار تحت ریاست محترم انجنیر محمد خان معاون اول ریاست اجرائیه تدویر و در قسمت گنجانیدن نظریات سکتور خصوصی تاکید صورت گرفت.

Anwar Yaqoubi
Sat, Jan 05 2019 10:14 AM
lajward

این جلسه در قصرمرمرین با اشتراک نماینده گان با صلاحیت وزارت خانه های ذیدخل برگزار، محترم امام محمد وریماچ معین مالی واداری وزارت ترانسپورت، در رابطه به پیشرفت های کار عملی موافقتنامه چابهار، اولین نشست کمیته پیگری در جمهوری اسلامی ایران جهت هماهنگی های بیشتر و ایجاد فضای مناسب به سرمایه گذاران افغان در بندر چابهار همچنان در باره پلان تطبیقی این موافقتنامه به حاضرین به شکل مفصل معلومات ارائیه نموده وبر تعهدات وزارت ترانسپورت را در قسمت تسریع بخشیدن کار های عملی موافقتنامه چابهار تاکید نمود.
در جلسه بعد از بحث ها و تبادل نظر، معاون اول ریاست اجرائیه از تلاش های وزارت ترانسپورت درقسمت عملی نمودن موافقتنامه چابهار، تقویت و گسترش روابط ترانسپورتی، ترانزیتی و تجارتی با کشور های همسایه و منطقه ستایش نموده، وزارت ترانسپورت را اداره مسول درجه اول این موافقتنامه عنوان نموده، وظیفه سپرد تا پلان تطبیقی متذکره با در نظرداشت سکتور خصوصی تا یک هفته آینده نهائی گردد.
دهلیزترانسپورتی وترانزیتی چابهار در منطقه قابل اهمیت بوده و در اولویت سیاست اقتصادی دولت افغانستان قرار داشته و این کریدور میتواند حوزه آسیا جنوبی و آسیای مرکزی را به لحاظ ترانزیتی و ترانسپورتی وصل نماید.

Latest news

Wed, Apr 03 2019 11:46 AM
Background image

A One-Day workshop held by the title of “Information on TIR system”

On the initiation of Law and Foreign Relation Directorate, Ministry of Transport held a one-day workshop on information on TIR system for transportation cooperatives and company owners. . .

Mon, Jan 07 2019 9:42 AM
Background image

Ministry of Transport held a joint coordination meeting with sector organizations.

Meeting held by participation of Ministers of Transport, Public Work, Finance and Deputy minister of Ministry of Commerce and Industries, Deputy chairman of Afghanistan Chamber of. . .

BACK TO NEWS