اعلان دعوت به داوطلبی

Anwar Yaqoubi
cover

Publish Date

Closing Date

وزارت ترانسپورت از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه حفظ و مراقبت دورانی مسیر سرک اندخوی الی آقینه در طول 30.29 کیلو متر ولایت فاریاب  دارای نمبر تشخیصیه MOT/98/W-023/NCB اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه ج.ا.ا بعد از نشر اعلان الی 22 روز تقویمی ارائه نمایند. 

وصول شرطنامه از آدرس:

 چهار راهی شهید عبدالحق-  مکروریان اول، بلاک دوم، منزل چهارم،  مدیریت عمومی تدارکات ساختمانی، ریاست تدارکات، اداره ملی سرکها،  وزرات ترانسپورت- کابل- افغانستان) از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 بعد از ظهر، ذریعه فلش و یا از ویب سایت www.mopw.gov.af  بدست آورده و تسلیمی آفرها الی تاریخ 12 اسد 1398 روز شنبه ساعت 10:00 قبل از ظهر که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد صورت میگیرد. آفرهای دیر رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر مبلغ (450,000) چهار صد و پنجاه هزار افغانی به شکل تضمین بانکی بوده و شرایط اهلیت مطابق مندرجات صفحه معلومات داوطلبی میباشد.

زمان آفرگشائی: 12 اسد 1398 شنبه ساعت 10:00 قبل از ظهر

آدرس: چهار راهی شهید عبدالحق، مکروریان اول، بلاک دوم، منزل چهارم، اطاق جلسات، ریاست تدارکات، معاونیت مالی و اداری، اداره ملی سرکها،  وزرات ترانسپورت- کابل- افغانستان.

نوت: اگر کدام تفاوت میان متن شرطنامه و اعلان دعوت به داوطلبی موجود باشد. متن شرطنامه مدار اعتبار است .

More tenders

Tue, Oct 08 2019 11:52 AM
Background image

Invitation for Bids (IFB)Purchasing of Total Stations (Leica Viva TS16I or Equivalent) for National Rural Access Program of Ministry of Transport

ISLAMIC REPUBLIC OF AFGHANISTAN

Ministry of Transport (MoT)

National Rural Access Programme (NRAP)

Afghanistan Rural Access Project (ARAP)

Project ID: P125961

NATIONAL COMPETITIVE . . .

Thu, Sep 19 2019 8:55 AM
Background image

Periodic Maintenance of Ghazni to Kandahar Highway Sub-project

Notification for intention to contract award

National Procurement Authority (NPA) on behalf of Ministry of Transport of Afghanistan (MOT) is supposed to award the contract: Periodic . . .

Mon, Sep 02 2019 8:48 AM
Background image

Construction of Baghlan to Bamyan (B2B) Road, Segment-5 (107+040 to 126+620) Baghlan & Bamyan

Project Name:                           Trans-Hindukush Road Connectivity Project (THRCP)

Country:                                   Afghanistan

Project Number:                       . . .

Back to tenders