مدیر عمومی تخنیکی حادثات

Ali Muhsin
Sun, Sep 01 2019 2:07 PM
cover

Publish Date

Closing Date

 

لایحه وظایف پست ­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مدیر عمومی تخنیکی حادثات

بست:

4

وزارت یا اداره:

ترانسپورت

بخش:

اداره ترانسپورت جاده

موقعیت پست:

کابل (مرکز)

تعداد پست:

1

گزارشده به:

آمر حمل و نقل

گزارش­گیر از:

کارکنان تحت اثر (مطابق به ساختار تشکیلاتی)

تاریخ بازنگری:

25/4/1398

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: نظارت از تطبیق برنامه های ترانسپورتی، بررسی تخنیکی حادثات و بررسی صورت فعالیت وسایط تضمینی.

................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت به پلان عمومی جهت بدست آوردن اهداف استراتژیک اداره.
 2. سروی عینی و تحلیل چگونگی اتفاق حادثات در شاهراه ها و بنادر کشور و درج گزارش حوادث در دوسیه شرکت ها به شکل مجزا.
 3. ایجاد سیستم منظم هماهنگی و ارتباط دوامدار با واحد های دومی و سومی وزارت ترانسپورت در ولایات جهت حصول گزارش حادثات.
 4. معاینه و ثبت وضعیت تخنیکی وسایط ب، ل، ت وثبت آن در دیتابیس.
 5. ارائه پیشنهادات تأدیبی به مقامات ذیصلاح به منظور برخورد قانونی با شرکت های حادثه ای و تعقیب احکام آن.
 6. ایجاد هماهنگی با شفاخانه و ارتباط مداوم با شفاخانه ها ومدیریت های حوادث ترافیک جهت حصول گزارش حوادث.
 7. ارائه پیشنهاد ایجاد تیم موقت بررسی وضعیت تخنیکی وسایط در هر دو ماه وارائه گزارش مفصل آن.
 8. ارائه گزارشات تحلیلی توحیدی ماهوار و ربعوار از وضعیت تخنیکی وسایط حوادث.
 9. ارائه گزارش ربعوار، سالانه و عندالضرورت به آمر ذیصلاح از فعالیت ها و دستاوردهای مربوطه.
 10. اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف اداره مربوط سپرده میشود.

........................................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: مدیریت ترانسپورتی، انجنیری سیول، انجنیری ترانسپورتی، مهندسی، پولتخنیک، انجنیری ساختمان های ترانسپورتی و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط حداقل یک سال برای لیسانس.
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو ویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

 

رهنمود تسلیم دهی اسناد:

به اطلاع تمام  واجدین شرایط رسانیده میشود اینکه از تاریخ 4/1/1398 الی 14/1/1398 بطور آنلاین فورم های درخواستی را از وبسایت وزارت ترانسپورت www.mot.gov.af  ، دانلود و یا از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت ترانسپورت دریافت نموده و فورم های درخواستی خویش را بعد از خانه پری به ضمیمه اسناد مربوطه به آمریت استخدام، ریاست منابع بشری، وزارت ترانسپورت و یا  ایمیل آدرس های hr.recruitment.motca@gmail.com و csc.mota@iarcsc.gov.af   ارسال نمایند. قابل ذکر است که حجم اسناد ارسالی بیشتر از 5MB نباشد.

متقاضیان محترم موارد ذیل را در نظر بگیرند:

    اسناد تحصیلی باید تائید شده وزارت تحصیلات عالی باشد. تجارب کاری در صورتیکه دولتی باشد، فورم خلص سوانح تائید شده که میعاد زمانی آن بیشتر از شش ماه نگذشته باشد و درصورتیکه تجارب کاری در سکتورهای خصوصی و موسسات باشند، کاپی قرار داد کار و فورم مالیه دهی ضمیمه شود. از ارسال تصدیق نامه ها، تقدیر نامه ها و سایر اسناد اضافی خود داری نمائید.

    اسناد تحصیلی خارج مرز باید  از جانب وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی را یکجا ضم فورم درخواستی نمایند.

    هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدان مشکوک به نظر برسد، بعد از معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان ‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.

    اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.

    کاندیدان محترم کاپی اسنادی را که ارایه می‌دارند، باید روشن و قابل خوانش باشد، در غیر آن، ناقص ارزیابی میشود. هیچگونه اسناد جداگانه بعد از تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمیشود.

    در صورت ارسال اسناد از طریق ایمیل، در قسمت عنوان ایمیل, نام بست را ذکر نمایید. در غیر آن از پذیرفتن درخواست تان معذرت خواسته میشود.

متقاضیان  محترم میتوانند در صورت ضرورت به شماره های ذیل  (0700016185- 0744432299) تماس گرفته حل مطلب نمایند

برای اخذ فورم اینجا کلیک نماید