بیوگرافی شیخ احمدمتین رئیس اداره ترانسپورت جاده

متین

 

پوهنیار شیخ احمد متین فرزند شیر احمد در سال 1362 خورشیدی در شهر فراه دیده به جهان گشود. ایشان تعلیمات ابتدائی را در ولایت فراه به پایان رسانیده و تحصیلات عالی دوره لیسانس را در رشته انجنیری سیول پوهنتون کابل تکمیل و سپس در سال 1392 برای ادامه تحصیل در مقطع ماستری از طریق بورسیه فولبرایت عازم ایالات متحده امریکا شد و پس از دو سال سند ماستری اش را در رشته انجنیری از پوهنتون پوردوی ایالات متحده بدست آورده است. استاد متین طی مدت بیشتر از ده سال گذشته، با سکتور خصوصی و پوهنتون کابل کار نموده و همچنان علاوه بر کارهای عملی، کارهای تحقیقاتی زیادی را نیز به انجام رسانیده است که از جمله از ارزیابی عملکرد چهارراهی‌های بدیل برای چهارراهی‌های معمولی، ارزیابی عملکرد دایره ترافیکی در جاده‌های با سرعت بالا، پالیسی ترانسپورت سبز شهری برای افغانستان و رهنمودهای تخنیکی ترانسپورت شهری برای کشور میتوان نام برد. استاد متین در پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل علاوه بر تدریس، عضو فعال کمیته‌های مختلف کاری از جمله کمیته ارزیابی اکادمیک و کریکولم بوده است. وی به دنبال ارزیابی سیستم آموزشی موجود و به منظور پاسخ به نیازمندی‌های امروز جامعه و همسان‌سازی نصاب درسی انجنیری سیول کشور با پوهنتون‌های معتبر بین‌المللی، مضمون احصاییه انجنیری و چندین مضمون انجنیری ترانسپورت از جمله مضمون انجنیری ترافیک جاده به عنوان مضامین انتخاب مسلکی به پیشنهاد وی شامل نصاب تحصیلی انجنیری سیول گردیده است. به همین ترتیب دو سال قبل زمانیکه به اساس پیشنهاد رهبری وقت شاروالی کابل و منظوری جلالتمآب رییس جمهور کشور به صفت مشاور ارشد در شاروالی کابل تقرر یافت؛ با در نظرداشت وضعیت نگران کننده امور تخنیکی و ترانسپورت به ارزیابی سیستم‌های موجود و ظرفیت منابع بشری این اداره پرداخت و در نتیجه تغییرات پیشنهادی وی در قسمت اصلاح ساختار تشکیلاتی و ریفورم منابع بشری از جانب رهبری اداره پذیرفته شد. آمریت زیربناها و مدیریت دارایی‌های سرک برای اولین بار ایجاد شد، برنامه های انکشاف ظرفیت سازمانی ترتیب و آغاز گردید و این ارزیابی و تغییرات تدریجی باعث اساس‌گذاری یک سیستم نسبتآ معیاری در امورات سروی، دیزاین، نظارت ساختمانی، مدیریت دارایی‌ها، حفظ و مراقبت سرک‌ها در شاروالی کابل شده است. برنامه‌های انکشاف ظرفیت سازمانی در بخش ترانسپورت که مستقیما توسط وی مدیریت میگردید؛ بعنوان پروژه منحصر به فرد و یکی از موفق‌ترین پروژه‌های شاروالی کابل در بخش توانمندسازی منابع بشری به‌ شمار میرود.

 ایشان مدت دوسال به صفت معین ترانسپورت شاروالی کابل با حفظ حقوق کادر علمی در پوهنتون کابل، ایفای وظیفه نموده و سپس به اساس پیشنهاد وزارت ترانسپورت و منظوری مقام عالی ریاست جمهوری به تاریخ 1398/4/16  منحیث رئیس اداره ترانسپورت جاده تعیین گردید.