اعمار و باز سازی پروژه NH-6 شاهراه سرک گردندیوال الی چغچران، ولایت غور زون غرب تحت دولات.

Ali Muhsin

Publish Date

Closing Date

عنوان پروژه: اعمار و باز سازی پروژه NH-6  شاهراه سرک گردندیوال الی چغچران، ولایت غور زون غرب تحت دولات.

اداره تدارکات ملی به نماینده گی از وزارت ترانسپورت- اداره ملی سرکها تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی

لات اول: از نقطه 000+307 الی 000+330  کیلومتر، فرش اسفالت

لات دوم: از نقطه 000+330 الی 800+353  کیلومتر، فرش اسفالت

که دارای نمبر تشخیصیه: NPA/MOT/99/W-5460/NCB می باشد، اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات ج.ا.ا بعد از نشر اعلان ارائه نمایند. 

وصول شرطنامه از آدرس:

آدرس ریاست عمومی اداره امور ریاست ج.ا.ا  تعمیراداره تدارکات ملی، ریاست تحلیل پروژه ها ، منزل اول، (پشتونستان وات، کابل- افغانستان) می باشد، و شرطنامه را از ویب سایت www.npa.gov.af  بدست آورده. و تسلیمی آفرها الی تاریخ 10 جوزا 1399 ساعت 10:00 قبل از ظهر ساعت 10:00 قبل از ظهر که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد صورت میگیرد. آفرهای دیر رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر:

شماره

بخش ها

تضمین آفر بشکل بانک گرنتی   

نوع پول

1

اعمار و باز سازی پروژه NH-6  شاهراه سرک گردندیوال الی چغچران، ولایت غور زون غرب لات اول: از نقطه 000+307 الی 000+330  کیلومتر، فرش اسفالت

 

17,000,000

افغانی

2

اعمار و باز سازی پروژه NH-6  شاهراه سرک گردندیوال الی چغچران، ولایت غور زون غرب لات دوم: از نقطه 000+330 الی 800+353  کیلومتر، فرش اسفالت

 

21,000,000

افغانی

صرف تضمین بانکی برای هر دو لات قابل تطبیق میباشد.

زمان آفرگشائی: 10 جوزا 1399   ساعت 10:00 قبل از ظهر.

آدرس:  اداره امور ج ا ا، اداره تدارکات ملی، سکرتریت آفرگشایی ، منزل اول، تعمیر اداره تدارکات ملی،  اتاق کنفرانس

نوت: در صورت تفاوت میان تاریخ اعلان داوطلبی و اسناد داوطلبی، تاریخ مندرج شرطنامه قابل اعتبار می باشد و جلسه قبل از داو طلبی بتاریخ 21 ثور 1399 ساعت 10 قبل از ظهر در این اداره تدویر میگردد.

More tenders

Wed, May 06 2020 4:09 AM
Background image

(RAP) For Segment 3

Trans Hindukush Road Connectivity Project (THRCP)

 

RESETTLEMENT ACTION PLAN (RAP)

For Segment 3

Baghlan to Bamyan Highway (B2B)   (47+040 – 60+760)

Note: For more information . . .

Tue, May 05 2020 4:14 PM
Background image

Baghlan to Bamyan Highway (B2B) Subproject Segment Five (107+050 – 126+620)

RESETTLEMENT ACTION PLAN (RAP)

Baghlan to Bamyan Highway (B2B) Subproject

Segment Five (107+050 – 126+620)

Note: For more information download the PDF file.

Wed, Mar 25 2020 10:55 AM
Background image

Invitation For Bids (IFB) Construction of 22 Km of the Kabul City Ring Road Project (KCRRP)

Invitation For Bids (IFB)

ICB

. . .

Procurement Entities

MINISTRY OF TRANSPORT (MOT)

Funded By

Islamic Development Bank (IsDB)

Back to tenders