قدرت الله ذکی وزیر ترانسپورت: احداث ترمینال های ترانسپورتی بادرنظرداشت تحلیل اقتصادی و نیازمندی ها، باعث رشد اقتصادی و ایجاد تسهیلات ترانسپورتی میشود.

Anwar_Yaqobi
شنبه ۱۴۰۰/۱/۲۱ - ۱۴:۲۱
1

جلسه مشترک تحت ریاست قدرت الله ذکی وزیر ترانسپورت کشور با اشتراک نجیب الله شینواری رئیس عمومی اداره انکشاف زون پایتخت و روسای مربوطه هر دو اداره به منظور هماهنگی های لازم در قسمت احداث ترمینال های ترانسپورتی در چهار زون کابل دایر گردید.

وزیر ترانسپورت احداث ترمینال های ترانسپورتی باربری و مسافربری را با درنظرداشت معیار ها و نیازمندی در قسمت عرضه خدمات و تسهیلات ترانسپورتی مهم عنوان نموده، تاکید نمود که رهبری وزارت ترانسپورت به اساس لایحه وظایف شان مکلف بر فراهم آوری تسهیلات و احداث ترمینال های ترانسپورتی با هماهنگی ادارات ذیربط می باشد.

همچنان وزیر ترانسپورت تحلیل اقتصادی و مطالعه همه جانبه را در ساحات که ترمینال های ترانسپورتی اعمار و احداث میگردد، با درنظرداشت موارد تخنیکی و مسلکی امر حتمی خوانده، به مسؤلین مربوطه هدایات داد تا با هماهنگی اداره انکشاف زون پایتخت تمام موارد را به شکل همه جانبه و دقیق کار نموده گزارش مفصل و همه جانبه را در قسمت عملی سازی این برنامه ارایه نمایند.

در همین حال نجیب الله شینواری رئیس عمومی اداره انکشاف زون پایتخت، اعمار و احداث ترمینال های ترانسپورتی را در شرایط فعلی در قسمت ارایه خدمات ترانسپورتی مهم خوانده، همکاری های همه جانبه شانرا در قسمت تطبیق بهتر برنامه های وزارت ترانسپورت به ویژه احداث ترمینال های ترانسپورتی در چهار زون کابل اعلام داشتند.

در اخیر توافق صورت گرفت تا به منظور تسریع روندکاری، هماهنگی و تشریک مساعی بیشتر میان دو اداره، گروپ کاری متشکل از متخصصین هر دو اداره توظیف گردید تا بادرنظرداشت موارد فوق در قسمت اعمار و احداث ترمینال های ترانسپوتی اقدام نمایند.

تازه ترین اخبار

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۱ - ۸:۲۳
Background image

وزیر ترانسپورت: ایجاد اتاق ترانسپورتی را به منظور نظم درعرضه خدمات ترانسپورتی و قانونمند سازی فعالیت های شرکت های ترانسپورتی امر حتمی خواند.

قدرت الله ذکی وزیر ترانسپورت در نشست مشترک هماهنگی که با اشتراک روسا و نماینده گان شرکت های ترانسپورتی در تالار این وزارت به منظور نظرخواهی سکتور خصوصی و نماینده گان شرکت های ترانسپورتی. . .

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۱ - ۸:۱۹
Background image

دیدار تودیعی وزیر ترانسپورت با سفیر جمهوری ترکیه مقیم کابل

قدرت الله ذکی وزیر ترانسپورت کشور، در دفتر کاری اش با اوزان ارطغرال سفیر جمهوری ترکیه درافغانستان ملاقات نموده، با یاد آوری از همکاری های دوامدار دولت و مردم ترکیه با افغانستان در بخش. . .

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۱ - ۸:۱۵
Background image

وزیر ترانسپورت در دیدارش با رئیس و مشاور اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در قسمت استفاده درست از سیستم بین المللی تیر(TIR) و همکاری های دوجانبه صحبت نمود.

قدرت الله ذکی وزیر ترانسپورت کشور، در دفتر کارش با شفیق الله عطائی رئیس و امام محمد وریماچ مشاور ارشد اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان دیدار نموده، در رابطه به استفاده درست از. . .

BACK TO NEWS