موضوع: اعلان دعوت به داوطلبی مجدد پروژه.

Ali Muhsin

Publish Date

Closing Date

موضوع: اعلان دعوت به داوطلبی مجدد پروژه. عنوان پروژه: لات اول: ترمیم پروژه ساختمان پل مغلیز ولایت زابل بطول 49.2 متر در مسیر شاهراه عمومی کابل قندهار و لات دوم: ترمیم پروژه ساختمان پل عظمت ولایت زابل بطول 17.7 متر در مسیر شاهراه عمومی کابل قندهار. اداره ملی سرکها، وزارت ترانسپورت از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی لات اول: ترمیم پروژه ساختمان پل مغلیز ولایت زابل بطول 49.2 متر در مسیر شاهراه عمومی کابل قندهار و لات دوم: ترمیم پروژه ساختمان پل عظمت ولایت زابل بطول 17.7 متر در مسیر شاهراه عمومی کابل قندهار، دارای نمبر تشخیصیه MOT/NRA/98/W-029/NCB/REBID-LOT01 و MOT/NRA/98/W-030/NCB/REBID-L0T02 اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه ج.ا.ا بعد از نشر اعلان الی 23 روز تقویمی ارائه نمایند. حصول شرطنامه از آدرس: سرک پلچرخی مقابل مرکز تعلیمی نظامی اردوی ملی، ریاست تدارکات، معاونیت مالی و اداری، اداره ملی سرکها، وزارت ترانسپورت؛ از ساعت 08:30 صبح الی 03:30 بعد از ظهر، ذریعه فلش و یا از ویب سایت www.npa.gov.af بدست آورده و تسلیمی آفرها الی تاریخ 16 جدی 1398 روز دوشنبه ساعت 10:00 قبل از ظهر که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد صورت میگیرد. آفرهای دیر رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد. تضمین آفر لات اول مبلغ (200,000 AFN) دوصد هزار افغانی و تضمین آفر لات دوم مبلغ (30,000 AFN) سی هزار افغانی به شکل تضمین بانکی بوده و شرایط اهلیت مطابق مندرجات صفحه معلومات داوطلبی میباشد. زمان آفرگشائی: 16 جدی 1398 روز دو شنبه ساعت 10:00 قبل از ظهر آدرس: سرک پلچرخی مقابل مرکز تعلیمی نظامی اردوی ملی- تالار کانفرانس، ریاست تدارکات، معاونیت مالی و اداری، اداره ملی سرکها، وزارت ترانسپورت- کابل – افغانستان. نوت: اگر کدام تفاوت میان متن شرطنامه و اعلان دعوت به داوطلبی موجود باشد. متن شرطنامه مدار اعتبار است.

More tenders

یکشنبه ۱۳۹۹/۲/۲۱ - ۴:۲۷
Background image

قرارداد پروژه 1.121 کیلومتر سرک داخل شهر فراه

موضوع: اطلاع عام تصمیم اعطای قرارداد:

   بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود, اداره ملی سرکها وزارت ترانسپورت در نظر دارد، قرارداد پرو . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۲/۱۴ - ۱۷:۱۴
Background image

درخواست اظهار علاقمندی-اداره ترانسپورت جاده (امضاء تفاهمنامه همکاری نصب (GPS) در وسایط باربری و مسافربری)

درخواست اظهار علاقمندی-اداره ترانسپورت جاده

عنوان: امضاء تفاهمنامه همکاری نصب (GPS) در وسایط باربری و مسافربری
اداره تطبیق کننده:  اداره ترانسپورت جاده-وزارت ترانسپورت
ساحه کاری:  مرکز . . .

شنبه ۱۳۹۹/۱/۳۰ - ۶:۵۵
Background image

تهیه و تدارک قرطاسیه باب و رنگ باب پرنتر مورد ضرورت ریاست اداری و خدمات

موضوع: اعلان دعوت به داوطلبی
عنوان: تهیه و تدارک قرطاسیه باب و رنگ باب پرنتر مورد ضرورت ریاست اداری و خدمات
اداره ملی سرکهای-وزارت ترانسپورت ج.ا.ا از تمام داوطلبان  واجد شرایط  دعوت . . .

Back to tenders