وزارت ترانسپورت 77 پروژه انکشافی را تطبیق و بیشتر از 28 میلیارد افغانی را در سال مالی 1398 به مصرف رسانیده و 12,3 میلیارد افغانی عواید جمع آوری و به خزانه دولت واریز نموده است

Ali Muhsin
شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ - ۱۰:۵۶
وزارت ترانسپورت 77 پروژه انکشافی را تطبیق و بیشتر از 28 میلیارد افغانی را در سال مالی 1398 به مصرف رسانیده و 12,3 میلیارد افغانی عواید جمع آوری و به خزانه دولت واریز نموده است

وزارت ترانسپورت 77 پروژه انکشافی را تطبیق و بیشتر از 28 میلیارد افغانی را در سال مالی 1398 به مصرف رسانیده و 12,3 میلیارد افغانی عواید جمع آوری و به خزانه دولت واریز نموده است

محمد یما شمس رئیس اداره خط آهن افغانستان و سرپرست وزارت ترانسپورت در برنامه حساب دهی دولت به ملت در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت گفت، وزارت ترانسپورت 77 پروژه انکشافی را تطبیق و بیشتر از 28 میلیارد افغانی را در سال مالی 1398 به مصرف رسانیده و 12,3 میلیارد افغانی عواید جمع آوری و به خزانه دولت واریز نموده که تقریباً نصف بودجه انکشافی این وزارت می شود.

سرپرست وزارت ترانسپورت گفت، میخواهم امروز به نمایندگی از همکارانم در وزارت ترانسپورت گزارش دست آورد های وزارت را از طریق شما رسانه های محترم با مردم افغانستان شریک نمایم.

آقای شمس گفت، بر اساس فرمان شماره 116 مورخ 2/10/1397 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان اداره خط آهن افغانستان، اداره هوانوردی ملکی، وزارت ترانسپورت پیشین و ریاست ترافیک وزارت امور داخله با وزارت فوایدعامه پیشین ادغام و ایجاد واحد مرکزی تحت عنوان وزارت ترانسپورت ایجاد گردیده است.

سرپرست وزارت ترانسپورت در مورد مزایای فرمان ادغام، ریفورم، اصلاحات بوجود آمده در سکتور ترانسپورت، حکومتداری خوب، تعهدات دولت، رشد سکتور خصوصی، ارتقاء ظرفیت و سازگاری سکتور ترانسپورت با کشور های همسایه و منطقه معلومات مفصل ارایه نمود.

Documents

دست آوردهای وزارت ترانسپورت 1398

تازه ترین اخبار

دوشنبه ۱۳۹۹/۱/۱۸ - ۱۵:۴۷
Background image

اقدامات وزارت ترانسپورت در چند روز اخیر در امر‌‌ مدیریت بحران ویروس کرونا (COVID19)

اقدامات وزارت ترانسپورت در چند روز اخیر در امر‌‌ مدیریت بحران ویروس کرونا  

شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ - ۱۰:۵۶
Background image

وزارت ترانسپورت 77 پروژه انکشافی را تطبیق و بیشتر از 28 میلیارد افغانی را در سال مالی 1398 به مصرف رسانیده و 12,3 میلیارد افغانی عواید جمع آوری و به خزانه دولت واریز نموده است

وزارت ترانسپورت 77 پروژه انکشافی را تطبیق و بیشتر از 28 میلیارد افغانی را در سال مالی 1398 به مصرف رسانیده و 12,3 میلیارد افغانی عواید جمع آوری و به خزانه دولت واریز نموده است

محمد یما. . .

شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ - ۹:۳۶
Background image

تفاهمنامه کاهش قیمت تعرفه ها میان افغانستان و ازبکستان به امضاء رسید

تفاهمنامه کاهش قیمت تعرفه ها میان افغانستان و ازبکستان به امضاء رسید

محمد یما شمس رئیس اداره خط آهن و سرپرست وزارت ترانسپورت جمهوری اسلامی افغانستان با آقای غنی اوف وزیر ترانسپورت. . .

BACK TO NEWS