یکشنبه ۱۴۰۱/۹/۱۳ - ۱۵:۱۲ انصاری وات؛ متصل رادیو تلویزیون ملی - کابل افغانستان
Background image

وزارت ترانسپورت وهوانوردی مساحت (10.40) متر مربع جای واقع منزل اول ترمینل بین المللی میدان هوائی کابل را به منظور ایجاد دفتر بازار یابی هوتل به کرایه میدهد.

( وزارت ترانسپورت وهوانوردی مساحت (10.40) متر مربع جای واقع منزل اول ترمینل بین المللی میدان هوائی کابل را به منظور ایجاد دفتر بازار یابی هوتل به کرایه میدهد.

اشخاصیکه خواهش به کرایه . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۹/۱۳ - ۱۵:۶ انصاری وات؛ متصل رادیو تلویزیون ملی - کابل افغانستان
Background image

وزارت ترانسپورت وهوانوردی مساحت (4) متر مربع جای واقع جوار ګمرک میدان هوائی بین المللی کابل را به منظور انسجام فعالیت ترانسپورتی بار بری به کرایه میدهد.

( وزارت ترانسپورت وهوانوردی مساحت (4) متر مربع جای واقع جوار ګمرک میدان هوائی بین المللی کابل را به منظور انسجام فعالیت ترانسپورتی بار بری به کرایه میدهد.

اشخاصیکه خواهش به کرایه ګرفتن . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۸/۳ - ۲۱:۳۲ انصاری وات؛ متصل رادیو تلویزیون ملی - کابل افغانستان
Background image

وزارت ترانسپورت و هوانوردی مساحت (4) متر مربع واقع جوار ګمرک، میدان هوائی بین المللی کابل را به منظور انسجام فعالیت ترانسپورت باربری به کرایه میدهد.

وزارت ترانسپورت و هوانوردی مساحت (4) متر مربع واقع جوار ګمرک، میدان هوائی بین المللی کابل را به منظور انسجام فعالیت ترانسپورت باربری به کرایه میدهد.

اشخاصیکه خواهش به کرایه ګرفتن ساحه . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۸/۳ - ۲۱:۲۸ انصاری وات؛ متصل رادیو تلویزیون ملی - کابل افغانستان
Background image

وزارت ترانسپورت وهوانوردی مساحت (12.30) متر مربع واقع منزل دوم ترمینل محلی، میدان هوائی بین المللی کابل به منظور خدمات پستی به کرایه میدهد.

وزارت ترانسپورت وهوانوردی مساحت (12.30) متر مربع واقع منزل دوم ترمینل محلی، میدان هوائی بین المللی کابل به منظور خدمات پستی به کرایه میدهد.

اشخاصیکه خواهش به کرایه ګرفتن ساحه متذکره را . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۸/۳ - ۲۱:۲۶ انصاری وات؛ متصل رادیو تلویزیون ملی - کابل افغانستان
Background image

وزارت ترانسپورت وهوانوردی مساحت (10.40) متر مربع واقع منزل اول ترمینل بین المللی، میدان هوائی کابل را به منظور ایجاد بازار یابی هوتل به کرایه میدهد.

وزارت ترانسپورت وهوانوردی مساحت (10.40) متر مربع واقع منزل اول ترمینل بین المللی، میدان هوائی کابل را به منظور ایجاد بازار یابی هوتل به کرایه میدهد.

اشخاصیکه خواهش به کرایه ګرفتن ساحه . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۸/۳ - ۲۱:۱۹ انصاری وات؛ متصل رادیو تلویزیون ملی - کابل افغانستان
Background image

وزارت ترانسپورت و هوانوردی مساحت (9.36) متر مربع واقع بام ترمینل محلی، میدان هوائی بین المللی کابل را به منظور فعالیت آنتن مخابراتی به کرایه میدهد.

وزارت ترانسپورت و هوانوردی مساحت (9.36) متر مربع واقع بام ترمینل محلی، میدان هوائی بین المللی کابل را به منظور فعالیت آنتن مخابراتی به کرایه میدهد.

اشخاصیکه خواهش به کرایه ګرفتن ساحه . . .

پنجشنبه ۱۴۰۱/۷/۱۴ - ۱۱:۳ انصاری وات؛ متصل رادیو تلویزیون ملی - کابل افغانستان
Background image

اعلان داوطلبی {پروژه ضروریات بخش کمره های امنیتی وزارت ترانسپورت و هوانوردی دارای شماره تشخیصیه MOTA/1401/NCB/G -06}

{پروژه ضروریات بخش کمره های امنیتی  وزارت ترانسپورت و هوانوردی  دارای شماره تشخیصیه MOTA/1401/NCB/G -06}

وزارت ترانسپورت و هوانوردی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۷/۱۲ - ۱۰:۱۷ انصاری وات؛ متصل رادیو تلویزیون ملی - کابل افغانستان
Background image

اعلان داوطلبی پروژه تدارک تیل پطرول و دیزل دارای شماره تشخصیه[ MOTA/1401/NCB/G-02]

پروژه تدارک تیل پطرول و دیزل دارای شماره تشخصیه[ MOTA/1401/NCB/G-02]

وزارت ترانسپورت و هوانوردی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک تیل پطرول و . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۷/۵ - ۱۱:۲۹ انصاری وات؛ متصل رادیو تلویزیون ملی - کابل افغانستان
Background image

اعلان داوطلبی پروژه نیازمندی رنګباب وزارت ترانسپورت و هوانوردی دارای شماره تشخیصیه MOTA/1401/NCB/G-07

وزارت ترانسپورت و هوانوردی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه [پروژه نیازمندی رنګباب وزارت ترانسپورت و هوانوردی دارای شماره تشخصیه   MOTA/1401/NCB/G-07   اشتراک نموده . . .

چهارشنبه ۱۴۰۱/۵/۲۶ - ۹:۵۴ انصاری وات؛ متصل رادیو تلویزیون ملی - کابل افغانستان
Background image

اعلان داوطلبی وزارت ترانسپورت و هوانوردی مساحت (۸۰) متر مربع جای واقع شمال میدان هوائی بین المللی کابل را به منظور نصب آنتن مخابراتی به کرایه میدهد

.وزارت ترانسپورت و هوانوردی مساحت (۸۰) متر مربع جای واقع شمال میدان هوائی بین المللی کابل را به منظور نصب آنتن مخابراتی به کرایه میدهد.

اشخاص حکمی که خواهش به کرایه ګرفتن مساحت متذکره . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۵/۲۵ - ۱۱:۴۵ انصاری وات؛ متصل رادیو تلویزیون ملی - کابل افغانستان
Background image

اعلان داوطلبی وزارت ترانسپورت و هوانوردی مساحت (۷۲) متر مربع یکباب بلبورد (دورویه) واقع بالای دروازه پارکینګ وسایط شرق ترمینل محلی میدان هوائی بین المللی کابل را جهت نصب اعلانات به کرایه میدهد.

وزارت ترانسپورت و هوانوردی مساحت (۷۲) متر مربع یکباب بلبورد (دورویه) واقع بالای دروازه پارکینګ وسایط شرق ترمینل محلی میدان هوائی بین المللی کابل را جهت نصب اعلانات به کرایه میدهد. اشخاص . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۵/۲۵ - ۱۰:۵۹ انصاری وات؛ متصل رادیو تلویزیون ملی - کابل افغانستان
Background image

اعلان داوطلبی وزارت ترانسپورت و هوانوردی مساحت (۴) متر مربع جای واقع جوار میدان هوائی کابل را به منظور انسجام فعالیت ترانسپورتی بار بری به کرایه میدهد.

وزارت ترانسپورت و هوانوردی مساحت (۴) متر مربع جای واقع جوار ګمرک میدان هوائی کابل را به منظور انسجام فعالیت ترانسپورت بار بری به کرایه میدهد. شرکتهای ترانسپورتی واجد شرایط که خواهش . . .