محترم الحاج خان آغا رضائی نماینده محترم مردم ولایت کابل و رئیس کمیسیون امور داخلی و امنیت ملی ولسی جرگه دیدارکرد

Anwar_Yaqobi
Tue, Dec 15 2020 10:10 AM
1

محترم الحاج خان آغا رضائی نماینده محترم مردم ولایت کابل و رئیس کمیسیون امور داخلی و امنیت ملی ولسی جرگه، حاجی معاون سبحان قل وارباب ولی خان از فرمانده هان جهادی ولایت تخار و الحاج سید شمس الدین سادات از فرمانده هان جهادی و رئیس شورای ولایتی حزب جنبش ملی اسلامی در ولایت بلخ در دیدار با قدرت الله ذکی وزیر ترانسپورت انتصاب وانتخاب آقای ذکی را با اهدای یک صوب چپن تبریک عرض نموده، برنامه ها و پلان های ترانسپورتی رهبری وزارت را در قسمت بهبود وضعیت وعرضه خدمات ترانسپورتی معیاری مهم وارزنده خواندند.

وزیر ترانسپورت، ایجاد سهولت و عرضه خدمات ترانسپورتی همچنان رسیده گی به مشکلات مردم را در بخش ترانسپورت از برنامه های اصلی اش عنوان نموده، تاکید کرد که تمام برنامه و پلان های موثر ترانسپورتی را با جذب اشخاص متخصص با درنظرداشت مشارکت ملی عملی خواهند نمود.

Latest news

Mon, Feb 24 2020 11:15 AM
Background image

Questionnaire for identifying bidders for Baghalan to Bamyan Road

Dear bidders,

The Trans Hindu Kush Road Connectivity Project( THRCP) of Ministry of Transport ( MOT) would like to identify qualified bidders for construction of Baglan to Bamyan. . .

Wed, Apr 03 2019 11:46 AM
Background image

A One-Day workshop held by the title of “Information on TIR system”

On the initiation of Law and Foreign Relation Directorate, Ministry of Transport held a one-day workshop on information on TIR system for transportation cooperatives and company owners. . .

BACK TO NEWS