ترانسپورت خدمت لری و امکانات لرینی تقدیم ایتیش، الکترون تیزیمنی یره تیش بیلن شفاف درآمد یغیش ضرور طلب حساب لنه دی.

Anwar_Yaqobi
Sat, Dec 26 2020 10:04 AM
1

بوگن ایرته لب ترانسپورت وزیرلیگیده ساعت 8:30 ده ترانسپورت وزیری قدرت الله ذکی ریس لیگیده ریس لر اشتراکیده یغیلیش، کابل ترانسپورت رئیسی خوشحال فلاح ترانسپورت خدمت لری اوچون توشوم یغیلیشدن نگران، بندرلر فعالیتی، قندی اورنه تله دی، کمپنی لر و ترانسپورتی اتحادیه لرنی قوریش، توخته تیدیگان جای لرنینگ حاضرگی حالتی، ون ستاپ شاپ صالونی، ترانسپورت واسطه لرینی کارت لرینی ترقه تیش، یولاوچی و یوک تشوچی کمپنی لر و فعالیتی نینگ حالتی، معمالر وحل یول لرینی اشتراک چیلر بیلن باهم کورینگ.

ترانسپورت وزیری الکترون تیزیم لرنی یره تیش آرقه لی استندرد و خوفسیز ترانسپورت خدمت لری و واسطه لرینی تقدیم ایتیش، سرمایه گذار لرنی رغبت لنتیریش دستورلرینی اوتکزیشده و اوزی نینگ استوار وظیفه لرینی ایتب اوتدی، بارچه ترانسپورت تیزیم لری تأکیدلدی( درآمدلرنی یغیش، ترانسپورت کمپنی لرینی یره تیش و اولردن فایده لنیش، منتظم روشده الکترون تیزیم لرگه اولنه دهگان شخصی ترانسپورت ترمینال لری و اداری بولیم لرنی ایشله تیش و قوریش).

جناب ذکی ترانسپورت کمپنی لرینی استندرد لشتیریش طبعی روشده تیگیشلی منصبدارلرگه یونل تیردی؛ بندرلرنی تیکشیریش اوچون کمیته توزش، کابل ییر ترانسپورتی بولیم لرنینگ دروازه لری و درآمد بولیم لرنینگ تشکیل قیلینگ و بو باره ده عملی چاره لر کورینگ و تیرگو حساباتی نینگ وزیرنینگ اوزیگه تاپشیرینگ.

تازه ترین اخبار

Sun, Apr 25 2021 10:16 AM
Background image

جمهور رئیس غنی ترانسپورت وزیرلیگیده گی اصلاحات و بجریلگن ایشلر گزارشینی اېشیتدی

افغانستان اسلامی جمهوریتی جمهور رئیسی محمد اشرف غنی، بوگون توشدن آلدین ترانسپورت وزیرلیگی رهبرلیگی بیلن ییغین اۉتکزیب مذکور وزیرلیکده گی اصلاحات و بجریلگن ایشلرنینگ گزارشینی اېشیتدی.

ا. . .

بازگشت به اخبار