شفاف تیزیملرنی یره تیش و ترانسپورت ساحه سیگه سرمایه لرنی جلب قیلیش آرقه لی استندرد ترانسپورت خدمتلرینی کورسه تیش ترانسپورت وزیرلیگی رهبریتی نینگ استوار وظیفه لریدن بیری دیر.

Anwar_Yaqobi
Wed, Dec 16 2020 10:00 AM
1

بوگن ایش جریانی توغریسیدهگی بیرقطار گزارش لرده ترانسپورت خدمتلرینی کورسه تیش بوییچه باشلیغی مهدی روحانی ترانسپورت کمپنی لرینی شکللنتریش، تشکیل ایتیش، پایتخت و ولایت لرده کمپنیلر و ترانسپورت اتحادیه لرنینگ فعالیتی توغریسیده، اوشبو بولیمدهگی ترانسپورت ترمیناللری، ثبت نام اوتگن کمپنی لر و بیرلشمه لرنینگ ترانسپورت واسطه لرینینگ رقملری، موانعلر و حل یوللری وزیرلیک رهبریتی اشتراکیده قوشمچه و بتفصیل معلومات لرنی تقدیم ایتدی، بو ترانسپورت وزیری و اشتراکچیلر تمانیدن تصدیقلنگن.

ترانسپورت وزیری استندرد ترانسپورت خدمتلرینی کورسه تیش و ترانسپورت واسطه لرینی یره تیش اوشبو وزیرلیک نینگ اساسی وظیفه لریدن بیری ایکنلیگینی تأکیدلب، شفاف الکترون تیزیمگه اساسلنیب، مملکت دهگی ترانسپورت کمپنیلری فعالیتی وباشقروونی تکمیللشتریش مقصدیده، بارچه حالت لرده عنیق میکانیزم( اسنادلرنی پروسس قیلیش، مالیه بیریش، جوازنی ینگی قیلیش، خدمتلر، درآمدلرنی ییغیش، اسنادسیز ترانسپورت واسطه لری، ترمیناللر و توختش جایلرنی یره تیش، شونینگدیک، بولیمده ضرور شرایطلر یره تیلدی) ترانسپورت ساحه سیده سرمایه گذارلرنی رغبتلنتریش شرط.

عین پیتده جناب ذکی ترانسپورت خدمتلرینینگ حاضرگی حالتینی ومملکت دهگی ترانسپورت کمپنیلری فعالیتینی قانعقرلی دیب تاپمه دی، موجود وضعیتدن چیقیش و ترانسپورت کمپنیلری فعالیتینی قانونی لشتیریش اوچون بیرهفته ایچیده حقوقی تحلیل، اقتصادی و موجود حقایق واسنادلرنی حسابگه آلگن حالده اولرنی بهالش و کوریب چیقیشنی تشکیل قیلیش اوچون تیگیشلی اداره لردن قوشمه کمیته تعیینلدی، اوشبو بولیمده عنیق بیر پیشنهادنی کیریتنگ.

تازه ترین اخبار

Sun, Apr 25 2021 10:16 AM
Background image

جمهور رئیس غنی ترانسپورت وزیرلیگیده گی اصلاحات و بجریلگن ایشلر گزارشینی اېشیتدی

افغانستان اسلامی جمهوریتی جمهور رئیسی محمد اشرف غنی، بوگون توشدن آلدین ترانسپورت وزیرلیگی رهبرلیگی بیلن ییغین اۉتکزیب مذکور وزیرلیکده گی اصلاحات و بجریلگن ایشلرنینگ گزارشینی اېشیتدی.

ا. . .

بازگشت به اخبار