اعلان بست های 3و4 وزارت ترانسپورت

Anwar_Yaqobi
چهارشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۱ - ۹:۱
1

Publish Date

Closing Date

پس منظر وزارت ترانسپورت

وزارت ترانسپورت یکی از وزارت های کلیدی خدماتی و عایداتی در ساختار تشکیلاتی حکومت بوده که اهداف عمده آن طرح، تنظیم، نظارت و مدیریت سیستم ترانسپورت جاده به شکل موثر، مصؤن، قابل دسترس، سازگار با محیط زیست و اقتصادی جهت عرضه خدمات بهتر در سطح ملی و بین المللی با همکاری شرکت ها و سکتور خصوصی به منظور رشد اقتصادی کشورمیباشد.

برای اخذ فورم ازاینجا دانلود نماید

شماره

عنوان بست

رتبه بست

تعداد

ریاست مربوطه

لایحه وظایف

1

مدیرعمومی تعقیب وپیگیری مصوبات

4

1

ریاست دفتر

دانلود لایحه وظایف

2

کارشناس تحلیل گزارشات

3

1

ریاست تفتیش داخلی

دانلود لایحه وظایف

3

عضوی تفتیش مرکزی

4

6

ریاست تفتیش داخلی

دانلود لایحه وظایف

4

عضوتفتیش ولایتی

4

6

ریاست تفتیش داخلی

دانلود لایحه وظایف

5

آمرمالی وحسابی

3

1

ریاست مالی واداری

دانلود لایحه وظایف

6

کارشناس حوالجات

4

1

ریاست مالی واداری

دانلود لایحه وظایف

7

کارشناس توحید عواید ولایتی

4

1

ریاست مالی واداری

دانلود لایحه وظایف

8

کارشناس توحید عواید بنادرمرکزی

4

1

ریاست مالی واداری

دانلود لایحه وظایف

9

کارشناس ارزیابی وتوحید عواید

4

1

ریاست مالی واداری

دانلود لایحه وظایف

10

کارشناس دیسک سارک وتراسیکا

4

1

ریاست قوانین وارتباط خارجه

دانلود لایحه وظایف

11

آمرتسهیلات ترانزیتی ونمایندگی های خارجی

3

1

ریاست قوانین وارتباط خارجه

دانلود لایحه وظایف

12

کارشناس PPP

3

2

ریاست پالیسی وپلان

دانلود لایحه وظایف

13

عضوبورد نظارت وارزیابی

3

3

ریاست پالیسی وپلان

دانلود لایحه وظایف

14

متخصص دیزاین سیستم ها

4

1

ریاست تکنالوژِی معلوماتی

دانلود لایحه وظایف

15

متخصص سروی وجمع آوری معلومات

4

1

ریاست تکنالوژِی معلوماتی

دانلود لایحه وظایف

16

متخصص شبکه

4

1

ریاست تکنالوژِی معلوماتی

دانلود لایحه وظایف

17

متخصص هارد ویر

4

1

ریاست تکنالوژِی معلوماتی

دانلود لایحه وظایف

18

متخصص حفظ ومراقبت سیستم های معلوماتی

4

1

ریاست تکنالوژِی معلوماتی

دانلود لایحه وظایف

رهنمود تسلیم دهی اسناد

به اطلاع تمام  واجدین شرایط رسانیده میشود اینکه از تاریخ 1400/01/11 الی 1400/01/22 بطور آنلاین فورم های درخواستی معیاری را از وبسایت وزارت ترانسپورت www.mot.gov.af  ، دانلود و یا از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت ترانسپورت دریافت نموده، فورم های درخواستی خویش را بعد از خانه پری همراه با ضمیمه اسناد لازمه قبل از ختم میعاد اعلان به آمریت استخدام، ریاست منابع بشری، وزارت ترانسپورت و یا  ایمیل آدرس  mot.hr.recruitment@gmail.com   ارسال نمایند.

قابل ذکر است که حجم اسناد ارسالی بیشتر از 5MB نباشد و درخواستی کاندیدان محترم بدون خانه پری فورم معیاری درخواستی مدار اعتبار نمی باشد.

متقاضیان محترم موارد ذیل را در نظر بگیرند:

 1. درخواستی کاندیدان تنها در صورت خانه پری فورم معیاری مدار اعتبار می باشد (ارسال CV بدون فورم درخواستی مدار اعتبار نمی باشد).
 2. درج ایمیل آدرس در فورم کاریابی حتمی می باشد.
 3. اسناد تحصیلی باید تائید شده وزارت محترم تحصیلات عالی باشد.
 4.  تجارب کاری در صورتیکه دولتی باشد، فورم خلص سوانح تائید شده که میعاد زمانی آن بیشتر از شش ماه نگذشته باشد؛ و درصورتیکه تجارب کاری در سکتورهای خصوصی و موسسات باشند، کاپی قرار داد کار (و فورم مالیه دهی) ضمیمه شود. از ارسال تصدیق نامه ها، تقدیر نامه ها و سایر اسناد اضافی خود داری نمائید.
 5. اسناد تحصیلی خارج مرز کاندیدان محترم  باید از جانب وزارت محترم تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، و کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی ریاست انسجام امور اکادمیک وزارت محترم تحصیلات را یکجا ضم فورم درخواستی نمایند.
 6. هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدان جعلی بوده یا مشکوک به نظر برسد بعد از روشن شدن موضوع کاندید فوق از پروسه رقابتی همان بست حذف می گردد.
 7. اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.
 8. کاندیدان محترم کاپی اسنادی را که ارایه می‌دارند، باید روشن و خوانا باشد، در غیر آن، ناقص ارزیابی میشود.
 9.  هیچگونه اسناد جداگانه بعد از تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمیشود.
 10. در صورت ارسال اسناد از طریق ایمیل، در قسمت عنوان ایمیل, نام بست را ذکر نمایید. در غیر آن از پذیرفتن درخواست تان معذرت خواسته میشود.
 11. هرگاه متقاضیان بست های خدمات ملکی در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه و اعمال نفوذ در تقررشان اقدام نمایند از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم میگردند.
 12. درصورتیکه اسناد و معلومات نادرست و خلاف واقعیت درج فورم گردیده باشد متقاضی از پروسه رقابت اخراج میگردد.

متقاضیان  محترم میتوانند در صورت ضرورت به شماره های ذیل  (0744506496- 0744432299) تماس گرفته حل مطلب نمایند.