اعلان داوطلبی وزارت ترانسپورت و هوانوردی به مساحت ۸۰ مترمربع جای واقع کمپ کایا میدان هوایی بین‌المللی کابل را جهت نصب آنتن مخابراتی به کرایه می‌دهد.

Anwar_Yaqobi
11

Publish Date

Closing Date

وزارت ترانسپورت و هوانوردی به مساحت ۸۰ مترمربع جای واقع کمپ کایا میدان هوایی بین‌المللی کابل را جهت نصب آنتن مخابراتی به کرایه می‌دهد.
شرکت‌های مخابراتی که خواهش به کرایه گرفتن مساحت فوق را به اساس مزایده داشته باشند، از تاریخ نشر اعلان الی مدت ۱۰ روز درخواست‌های خویش را به مدیریت املاک ریاست مالی و اداری وزارت ترانسپورت و هوانوردی واقع انصاری وات بسپارند.
گفتنی است که شرط‌نامه در بدل مبلغ (۳۰۰۰) افغانی بدون بازپرداخت توزیع می‌گردد.