کارشناس تخصصی سازماندهی تخنیکی

Anwar Yaqoubi
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ - ۱۴:۳۶
karyabi

Publish Date

Closing Date

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

 

 

شماره اعلان پست:

MOT-HR-023

 

عنوان وظیفه:

کارشناس تخصصی سازماندهی تخنیکی

 

بست:

4

 

وزارت یا اداره:

ترانسپورت

 

موقعیت پست:

کابل (مرکز)

 

تعداد پست:

(1)

 

گزارشده به:

آمر خدمات تخنیکی

 

گزارش­گیر از:

ندارد

 

تاریخ بازنگری:

9/7/1397

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....................................................................................................................................................

هدف وظیفه: تعیین و تطبیق معیارهای تخنیکی وسایط نقلیه توریدی، پرزه جات، روغنیات و مواد سوخت که به کشور وارد میگردد، تطبیق سفارشات و نورم های تخنیکی جهت کاهش مصارف در ترمیمات و افزایش طول عمر مفیده وسایط نقلیه.

....................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت به پلان عمومی جهت بدست آوردن اهداف استراتژیک وزارت.
 2. تعین وتطبیق معیارهای تخنیکی وسایط نقلیه توریدی نظر به شرایط اقلیمی و بهره برداری در کشور.
 3. تعین مارک های روغنیات ومواد سوخت برای وسایط نقلیه مختلف و جلوگیری ازکاربرد مواد بی کیفیت.
 4. کنترول از تطبیق برنامه های حفظ و مراقبت وسایط نقلیه دولتی و سائر سفارشات که از طرف کمپنی مولد تجویز شده.
 5. نظارت از تطبیق نورم های مصارفاتی مواد سوخت، روغنیات، پرزه جات وغیره به منظور کاهش در مصارف.
 6. طرح پیشنهادات برای تورید و ترویج تکنالوژی معاصر جهت تسریع بخشیدن پروسه کاری در ورکشاپهای تخنیکی.
 7. کنترول از نصب و استفاده پرزه جات بی کیفیت و مواد تخنیکی غیرمعیاری جهت جلوگیری از استهلاک قبل از وقت وسایط.
 8. اتخاذ تصامیم درامر تحقق اهداف و پروگرام های آمریت مربوطه.
 9. ارائه پیشنهادات جهت بهبود بخشیدن و ارتقای کیفیت کاری درانجام امور یومیه.
 10. ارائه گزارش ربعوار، سالانه و عندالضرورت به آمر ذیصلاح از فعالیت ها و دستاوردهای مربوطه.
 11. اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف وزارت مربوط سپرده میشود.

………...................................................……………………………………………................……………............

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: انجنیری اتومیخانیک، انجنیری ترانسپورت، انجنیری پطرولیم، مدیریت ترانسپورت و به درجات بلندتر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط حد اقل یک سال برای لیسانس.
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

رهنمود تسلیم دهی اسناد:

به اطلاع تمام  واجدین شرایط رسانیده میشود اینکه از تاریخ 15/11/1397 الی28/1397/11 بطور آنلاین فورم های درخواستی را از وبسایت وزارت ترانسپورت www.mot.gov.af  ، دانلود و یا از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت ترانسپورت دریافت نموده و فورم های درخواستی خویش را بعد از خانه پری به ضمیمه اسناد مربوطه به آمریت استخدام، ریاست منابع بشری، وزارت ترانسپورت و یا  ایمیل آدرس های hr.recruitment.motca@gmail.com و csc.mota@iarcsc.gov.af   ارسال نمایند. قابل ذکر است که حجم اسناد ارسالی بیشتر از 5MB نباشد.

متقاضیان محترم موارد ذیل را در نظر بگیرند:

 1. اسناد تحصیلی باید تائید شده وزارت تحصیلات عالی باشد. تجارب کاری در صورتیکه دولتی باشد، فورم خلص سوانح تائید شده که میعاد زمانی آن بیشتر از شش ماه نگذشته باشد و درصورتیکه تجارب کاری در سکتورهای خصوصی و موسسات باشند، کاپی قرار داد کار و فورم مالیه دهی ضمیمه شود. از ارسال تصدیق نامه ها، تقدیر نامه ها و سایر اسناد اضافی خود داری نمائید.
 2. اسناد تحصیلی خارج مرز باید  از جانب وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی را یکجا ضم فورم درخواستی نمایند.
 3. هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدان مشکوک به نظر برسد، بعد از معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان ‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.
 4. اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.
 5. کاندیدان محترم کاپی اسنادی را که ارایه می‌دارند، باید روشن و قابل خوانش باشد، در غیر آن، ناقص ارزیابی میشود. هیچگونه اسناد جداگانه بعد از تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمیشود.
 6. در صورت ارسال اسناد از طریق ایمیل، در قسمت عنوان ایمیل, نام بست را ذکر نمایید. در غیر آن از پذیرفتن درخواست تان معذرت خواسته میشود.

متقاضیان  محترم میتوانند در صورت ضرورت به شماره های ذیل  (0700016185- 0744432299) تماس گرفته حل مطلب نمایند