آمر تفتیش مرکزی

Anwar Yaqoubi
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ - ۱۴:۴۷
karyabi

Publish Date

Closing Date

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

 

 

شماره اعلان پست:

 

 

عنوان وظیفه:

آمر تفتیش مرکزی

 

بست:

3

 

وزارت یا اداره:

ترانسپورت

 

موقعیت پست:

کابل (مرکز)

 

تعداد پست:

(1)

 

گزارشده به:

رئیس تفتیش داخلی

 

گزارش­گیر از:

کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

 

تاریخ بازنگری:

22/8/1397

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........................................................................................................................................................

هدف وظیفه: نظارت از پروسه تفتیش وبررسی امور مالی، اداری و تدارکاتی واحد های مرکزی تحت اثر وزارت و ارائه گزارشات توحیدی به مقام ریاست تفتیش داخلی.

....................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت به پلان عمومی جهت بدست آوردن اهداف استراتژیک وزارت.
 2. ارائه مشوره درتعیین تیم تفتیش مرکزی به منظور بررسی های پلانی و خاص جهت پیشبرد هرچه بهتر وظایف مربوط به بررسی.
 3. راهنمایی و ارائه مشوره های تخنیکی، مسلکی و قانونی به تیم های تفتیش، جهت بررسی  امور مالی، اداری و تدارکاتی واحد های مرکزی تحت اثر وزارت.
 4. مطالعه گزارش تیم های تفتیش مرکزی از بررسی های انجام شده جهت رفع نواقص وخلا های کاری و ارائه آن به مقام ریاست.
 5. همکاری و راهنمایی در ترتیب گزارشات بررسی شده پلانی و غیر پلانی توسط تیم های تفتیش مرکزی.
 6. مراقبت از تطبیق برنامه های آمریت تفتیش مرکزی در روشنی قوانین نافذه و استندرد های تفتیش داخلی.
 7. کنترول و نظارت از اجراآت کاری کارمندان تحت اثر جهت بلند بردن کیفیت کار و ارتقاء ظرفیت کاری آنها.
 8. اقدامات قانونی مؤثر و مثمر در جهت تحقق اهداف و برنامه های کاری آمریت تفتیش مرکزی.
 9. اشتراک در جلسات ریاست و ارائه طرح ها و نظریات مفید و موثر غرض بهبود در اجراآت ریاست تفتیش.
 10. مدیریت و رهبری کارمندان تحت اثر در اجراآت و فعالیت های امور محوله تفتیش.
 11. ارائه گزارش ربعوار، سالانه و عندالضرورت به آمر ذیصلاح از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه.
 12. اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف وزارت مربوط سپرده میشود.

………...................................................…………………………………………………………

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: حقوق، اداره عامه، پالیسی عامه، اقتصاد، اداره تجارت، مدیریت مالی, مدیریت عمومی, مالی و حسابداری و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجهیت داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط حداقل دو سال برای لیسانس.
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

رهنمود تسلیم دهی اسناد:

به اطلاع تمام  واجدین شرایط رسانیده میشود اینکه از تاریخ 15/11/1397 الی28/1397/11 بطور آنلاین فورم های درخواستی را از وبسایت وزارت ترانسپورت www.mot.gov.af  ، دانلود و یا از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت ترانسپورت دریافت نموده و فورم های درخواستی خویش را بعد از خانه پری به ضمیمه اسناد مربوطه به آمریت استخدام، ریاست منابع بشری، وزارت ترانسپورت و یا  ایمیل آدرس های hr.recruitment.motca@gmail.com و csc.mota@iarcsc.gov.af   ارسال نمایند. قابل ذکر است که حجم اسناد ارسالی بیشتر از 5MB نباشد.

متقاضیان محترم موارد ذیل را در نظر بگیرند:

 1. اسناد تحصیلی باید تائید شده وزارت تحصیلات عالی باشد. تجارب کاری در صورتیکه دولتی باشد، فورم خلص سوانح تائید شده که میعاد زمانی آن بیشتر از شش ماه نگذشته باشد و درصورتیکه تجارب کاری در سکتورهای خصوصی و موسسات باشند، کاپی قرار داد کار و فورم مالیه دهی ضمیمه شود. از ارسال تصدیق نامه ها، تقدیر نامه ها و سایر اسناد اضافی خود داری نمائید.
 2. اسناد تحصیلی خارج مرز باید  از جانب وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی را یکجا ضم فورم درخواستی نمایند.
 3. هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدان مشکوک به نظر برسد، بعد از معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان ‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.
 4. اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.
 5. کاندیدان محترم کاپی اسنادی را که ارایه می‌دارند، باید روشن و قابل خوانش باشد، در غیر آن، ناقص ارزیابی میشود. هیچگونه اسناد جداگانه بعد از تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمیشود.
 6. در صورت ارسال اسناد از طریق ایمیل، در قسمت عنوان ایمیل, نام بست را ذکر نمایید. در غیر آن از پذیرفتن درخواست تان معذرت خواسته میشود.

متقاضیان  محترم میتوانند در صورت ضرورت به شماره های ذیل  (0700016185- 0744432299) تماس گرفته حل مطلب نمایند