دروازه بان   

Anwar Yaqoubi
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱/۱۳ - ۱۳:۸
cover2

Publish Date

Closing Date

 

لايحــــــــــــــــــــه وظايــــــــــــــــــــــــف  

  

   عــــنوان بسـت    :  دروازه بان   

   وزارت ویا اداره :   وزارت ترانسپورت

   موقـــــــعــيت     :   کابل

   بخش                :    ریاست ریاست مالی و اداری .  

   بسـت                :    ( ۷ )

    گزارشـــدهی به  :   مدیر عمومی حفظ و مراقبت.

    گزارش گيری از :  ندارد

    کـــــــــــــــود       :  

......................................................................................................................................................................................................................

هدف وظيفه :  باز و بسته نمودن دروازه دخولی و خروجی وزارت برای مراجعین و وسایط در هماهنگی با بخش امنیت

................................................................................................................................................................................................................................

مسؤلیت های  وظیفوی :

  1. چک و بررسی کارت های شناسائی مراجعین و تطبیق آن با لست مراجعه کننده گان در هماهنگی با بخش امنیت وزارت.
  2.  بازرسی وسایط و مراجعین بمنظور جلوگیری از انتقال غیر قانونی اموال و اسناد به داخل و خارج از وزارت در هماهنگی با بخش امنیتی وزارت.
  3. رهنمائی مراجعین و وسایط نقلیه به بخش ها و مکان های مربوطه آن.
  4. مراقبت از وسایل و تجهیزات محیط کار.
  5. استفاده کامل از یونیفورم و البسه مشخص وظیفه که در اختیار کارمند قرار می گیرد.
  6. تلاش در جهت حفظ؛  پاکی، صفائی و مصونیت محیط کار.
  7. گزارش به موقع مشکلات به مدیر عمومی حفظ و مراقبت.

.....................................................................................................................................................

 

تحصیلات، تجارب ومهارت های لارم :

مقتضیات حداقل برای این بست درماده ( 7 ) و( 8 ) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکرگردیده است.

  1. دداشتن اخلاق نیکو و پسندیده، توانائی  اجرای کار را داشته باشد، داشتن توانائی نوشتن و خواندن.

برای اخذ فورم بالای لینک کلیک نماید

https://mot.gov.af/sites/default/files/2019-04/FORM.pdf