مدیر هماهنگی دونرها

Ali Muhsin
یکشنبه ۱۳۹۸/۶/۱۰ - ۱۴:۴
cover

Publish Date

Closing Date

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

 

 

شماره اعلان پست:

 

 

عنوان وظیفه:

مدیر هماهنگی دونرها

 

بست:

4

 

وزارت یا اداره:

ترانسپورت

 

موقعیت پست:

کابل (مرکز)

 

تعداد پست:

(1)

 

گزارشده به:

آمر هماهنگی فعالیت ها

 

گزارش­گیر از:

کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

 

تاریخ بازنگری:

22/8/1397

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: تأمین ارتباط و تقویت هماهنگی میان، فعالیت ها و ریاست ها و تمویل کننده گان به منظور جلب حمایت دونر ها در امر تطبیق پروژه های پیشنهادی وزارت.

...................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت به پلان عمومی جهت بدست آوردن اهداف استراتژیک وزارت.
 2. طرح و ترتیب برنامه ها و ارائه پیشنهادات به منظور دریافت وجوه مالی و تمویل کننده برای برنامه ها انکشافی در هماهنگی با آمرین مربوطه.
 3. فراهم آوری تسهیلات در تدویر مجالس هماهنگی با تمویل کنندگان و ادارات ذیدخل در امور اهداف استراتیژیک وزارت به منظور پیشبرد پروژه های انکشافی.
 4. همکاری و  هماهنگی فعالیت های ریاست پالیسی و پلان با سایر دیپارتمنت ها و سازمان های همکار در سراسر ولایات به صورت حرفوی برای رسیدن به اهداف
 5. تطبیق و مدیریت تمام پلانها، جمع آوری و تحلیل اطلاعات جهت گزارش دهی به ریاست مربوطه به منظور ایجاد روابط بهتر با سازمانهای همکار.
 6. حضور در جلسات هماهنگی عند الضرورت و تهیه مینوت جلسه جهت ارائه به آمرین مربوطه.
 7. تأمین هماهنگی و همکاری با نهادهای تمویل کننده و ارتباط با معینیت برنامه ها در موارد هماهنگی، پیرامون تدویر جلسات در سطح برنامه های دارای اولویت ملی.
 8. تنظیم امور جلسات در هماهنگی سایر ریاست های وزارت ترانسپورت به سطح مرکز و ولایات جهت بهتر دایر شدن مجالس و  پیشنهادات شیوه ها و عملکردهای مؤثر ابتکاری جهت بهبود هماهنگی بین ریاست های مربوطه.
 9. ارائه مشوره های مسلکی با آمر مربوطه جهت تطبیق هر چه بهتر برنامه های اداره مربوطه.
 10. مدیریت کارمندان تحت اثر به منظور ارتقاء ظرفیت، مؤثریت فعایت و انتقال تجارب به آنها
 11. ارائه گزارش ربعوار، سالانه و عندالضرورت به آمر ذیصلاح از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه.
 12. اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف وزارت مربوط سپرده میشود.

……….........................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد., اداره تجارت، پالیسی عامه، اداره عامه.، مدیریت پروژه., ارتباطات, روابط عامه, حقوق, مدیریت عمومی, مدیریت مالی, روابط بین الملل و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط حداقل یک سال برای لیسانس.
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

رهنمود تسلیم دهی اسناد:

به اطلاع تمام  واجدین شرایط رسانیده میشود اینکه از تاریخ 4/1/1398 الی 14/1/1398 بطور آنلاین فورم های درخواستی را از وبسایت وزارت ترانسپورت www.mot.gov.af  ، دانلود و یا از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت ترانسپورت دریافت نموده و فورم های درخواستی خویش را بعد از خانه پری به ضمیمه اسناد مربوطه به آمریت استخدام، ریاست منابع بشری، وزارت ترانسپورت و یا  ایمیل آدرس های hr.recruitment.motca@gmail.com و csc.mota@iarcsc.gov.af   ارسال نمایند. قابل ذکر است که حجم اسناد ارسالی بیشتر از 5MB نباشد.

متقاضیان محترم موارد ذیل را در نظر بگیرند:

    اسناد تحصیلی باید تائید شده وزارت تحصیلات عالی باشد. تجارب کاری در صورتیکه دولتی باشد، فورم خلص سوانح تائید شده که میعاد زمانی آن بیشتر از شش ماه نگذشته باشد و درصورتیکه تجارب کاری در سکتورهای خصوصی و موسسات باشند، کاپی قرار داد کار و فورم مالیه دهی ضمیمه شود. از ارسال تصدیق نامه ها، تقدیر نامه ها و سایر اسناد اضافی خود داری نمائید.

    اسناد تحصیلی خارج مرز باید  از جانب وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی را یکجا ضم فورم درخواستی نمایند.

    هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدان مشکوک به نظر برسد، بعد از معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان ‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.

    اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.

    کاندیدان محترم کاپی اسنادی را که ارایه می‌دارند، باید روشن و قابل خوانش باشد، در غیر آن، ناقص ارزیابی میشود. هیچگونه اسناد جداگانه بعد از تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمیشود.

    در صورت ارسال اسناد از طریق ایمیل، در قسمت عنوان ایمیل, نام بست را ذکر نمایید. در غیر آن از پذیرفتن درخواست تان معذرت خواسته میشود.

متقاضیان  محترم میتوانند در صورت ضرورت به شماره های ذیل  (0700016185- 0744432299) تماس گرفته حل مطلب نمایند

برای اخذ فورم اینجا کلیک نماید