دریور (راننده)

Ali Muhsin
پنجشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۵ - ۱۰:۱
_design

Publish Date

Closing Date

 

لايحــــــــــــــــــــــــــه وظايــــــــــــــــــــــف

  

    عــــنوان وظیفه  :  دریور (راننده)  

    اداره ویا اداره    :  وزارت ترانسپورت

    موقـــــــعــيت     :  کابل

    بخش              :  ریاست مالی و اداری

    بسـت             : ( ۷ )     تعداد پست (3)
 

    گزارشـــدهی به  : مدیر عمومی ترانسپورت

    گزارش گيری از: ندارد

    کـــــــــــــــود     :

......................................................................................................................................................................................

هدف وظيفه :       پیشبرد امور رانندگی با درنظر داشت قوانین ترافیک.

....................................................................................................................................................................................

مسؤلیت های  وظیفوی :

  1.  فعال نگهداشتن موتر درهرنوع شرایط مطابق سجل که به وی محول میگردد.
  2. استفاده مسئولانه و مطابق به قانون ومقررات راننده گی از موتر مربوطه.
  3. نگهداری سالم و درست تمام بخش های موتر جهت استفاده موثر از واسطه و جلوگیری از استفاده گشت و گزار بی موجب.
  4. پیروی از همه قوانین ترافیکی در جریان راننده گی و استفاده موتر.
  5. حفظ اسناد مربوط مانند جواز سیر، لیسنس و کتابچه گردش.
  6. ارایه گزارش نیازمندیهای واسطه مانند روغنیات، پرزه جات و غیره به مدیریت ترانسپورت غرض اکمال و فعال بودن واسطه.
  7. تحویل و اعاده پرزه جات داغمه موتر بعد از ترمیم و تجدید بخش های مربوط موتر.
  8.  رعایت پاکی وصفائی تمام موتر.
  9. توقف نمودن واسطه بعد از ختم وظایف رسمی در محل معین.
  10.  اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه مطابق قانون .

…………………………………………………………………………………………………

تحصیلات، تجارب و مهارت های لارم:

مقتضیات حداقل برای این بست درماده ( 7 ) و ( 8 ) وضمیمه ( 2 ) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکرگردیده است.

مهارت های لازم دریوری، داشتن اخلاق نیکو و پسندیده، داشتن جواز قانونی راننده گی.

برای اخذ فورم بالای لینک کلیک نماید

https://mot.gov.af/sites/default/files/2019-04/FORM.pdf