اعلان کاریابی

Anwar_Yaqobi
Thu, Jan 21 2021 12:11 PM
1

Publish Date

Closing Date

وزارت ترانسپورت جمهوری اسلامی افغانستان جهت طرح وتطبیق برنامه ها و بهبود ارائه خدمات ترانسپورتی به افراد شایسته، مجرب و متخصص رشته های:

1- اقتصاد ترانسپورت.

2- مدیریت ترانسپورت.

3- سیستم هوشمند ترانسپورت.

4- انجنیری ترانسپورت.

5- انجنیری میخانیک ترانسپورت.

6- تنظیم ترافیک.

7- انجنیری سیول.

8- انجنیری(GIS) ساحات شناسی.

9- پالیسی سازی های ترانسپورت.

ضرورت دارد، بدین وسیله به اطلاع انعده اشخاص که در بخش ترانسپورت دارای تحصیلات عالی هستند و خواهان کار با این وزارت میباشند، رسانیده میشود تاخلص سوانح(cv) خویش را به ایمیل آدرس info@mot.gov.af ارسال نمایند.

کمیته موظف گزینش با شما تماس خواهند گرفت.