اعلان داوطلبی قرطاسیه باب بخش امنیت هوانوردی

nasih_admin
اعلان داوطلبی قرطاسیه باب بخش امنیت هوانوردی

Publish Date

Closing Date

قرطاسیه باب مودر نیاز یک ساله بخش امنیت هوانوردی میدان های هوایی بین المللی افغانستان از طرف شرکت گاک به داوطلبی سپرده می شود، شرکت های که می خواهند به این داوطلی شرکت نمایند، لطف نموده به لینگ زیر مراجعه فرمایند.

Documents

برای معلومات بشتر فایل ذیل را دانلود نمایید