آمر ایجاد و تنظیم ایستگاه های ترانسپورت شهری

Anonymous (not verified)
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ - ۱۰:۵۹
karyabi

Publish Date

Closing Date

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

 

 

شماره اعلان پست:

 

 

عنوان وظیفه:

آمر ایجاد و تنظیم ایستگاه های ترانسپورت شهری

 

بست:

3

 

وزارت یا اداره:

ترانسپورت

 

موقعیت پست:

کابل (مرکز)

 

تعداد پست:

(1)

 

گزارشده به:

رئیس تنظیم ترانسپورت عامه شهری

 

گزارش­گیر از:

کارکنان تحت اثر ( مطابق ساختار تشکیلاتی)

 

تاریخ بازنگری:

22/8/1397

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.............................................................................................................

هدف وظیفه:  تنظیم و انسجام خدمات ترانسپورت شهری در مرکز و ولایات در هماهنگی و همکاری با ادارات ذیدخل به منظور انسجام فعالیت های ترانسپورت شهری و ایجاد ایستگاه ها در هماهنگی با سائر ادارات ذیدخل.

............................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت به پلان عمومی جهت ت بدست آوردن اهداف استراتژیک وزارت.
 2. تنظیم، سوق و اداره وسایط مسافربری شهری در ایستگاه های شهر.
 3. تنظیم وسایط مسافربری و باربری شهری در ایستگاه های شهر به منظور جلوگیری از ازدحام و بی نظمیها.
 4. نظارت از  پروسه  تشخیص و تثبیت ایستگاه و توقفگاه های شهری به اساس نفوس و نیازمندی به منظور جلوگیری از ایجاد توقفگاه های خودسر به همکاری اداره ترافیک.
 5. هدایت و رهنمایی کارمندان در امر تشخیص نیاز های هر مسیر به اساس نفوس و تنظیم وسایط در این مسیرها مطابق نیاز.
 6. جلوگیری از تخلفات وسایط مسافربری شهری به همکاری اداره ترافیک.
 7. نظارت از کیفیت و نحوه عرضه خدمات وسایط مسافر بری شهری.
 8. نظارت از امور مربوط به احصائیه گیری از مسافرین شهری (جمع آوری ارقام تعداد راکبین مسیر های  مختلف به منظور تنظیم بهتر ترانسپورت شهری).
 9. رسیدگی به شکایات مسافرین شهر و تلاش جهت یافتن راه حل.
 10. راه اندازی برنامه های آگاهی دهی عمومی به همکاری ریاست به منظور آگاهی عامه.
 11. دریافت راه حل مناسب جهت کنترول نمودن وسایط مسافر بری شهری که خود سرانه فعالیت دارند.
 12. جلوگیری از فساد اداری در بخش مربوطه و ایجاد میکانیزم باز دارنده از فساد.
 13. گسترش روابط و هماهنگی با نهاد های ذیربط جهت تنظیم بهتر امور ترانسپورت شهری در هماهنگی با رئیس ترانسپورت عامه شهری.
 14. ارائه گزارش ربعوار، سالانه و عندالضرورت به آمر ذیصلاح از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه.
 15. اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف وزارت مربوط سپرده میشود.

……...............................………….................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: مدیریت شهری، مدیریت توسعه، برنامه ریزی شهری، اقتصاد. مدیریت ترانسپورتی، انجنیری سرکسازی, اداره عامه، پالیسی عامه , مدیریت عمومی, انجنیری سیول, انجنیری ترانسپورتی و به درجه تحصیلی بالا تر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط حداقل دو سال.
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

 

رهنمود تسلیم دهی اسناد:

به اطلاع تمام  واجدین شرایط رسانیده میشود اینکه از تاریخ 29/10/1397 الی08/11/1397 بطور آنلاین فورم های درخواستی را از وبسایت وزارت ترانسپورت www.mot.gov.af  ، دانلود و یا از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت ترانسپورت دریافت نموده و فورم های درخواستی خویش را بعد از خانه پری به ضمیمه اسناد مربوطه به آمریت استخدام، ریاست منابع بشری، وزارت ترانسپورت و یا  ایمیل آدرس های hr.form@mot.gov.af  و csc.mota@iarcsc.gov.af   ارسال نمایند. قابل ذکر است که حجم اسناد ارسالی بیشتر از 5MB نباشد.

متقاضیان محترم موارد ذیل را در نظر بگیرند:

 1. اسناد تحصیلی باید تائید شده وزارت تحصیلات عالی باشد. تجارب کاری در صورتیکه دولتی باشد، فورم خلص سوانح تائید شده که میعاد زمانی آن بیشتر از شش ماه نگذشته باشد و درصورتیکه تجارب کاری در سکتورهای خصوصی و موسسات باشند، کاپی قرار داد کار و فورم مالیه دهی ضمیمه شود. از ارسال تصدیق نامه ها، تقدیر نامه ها و سایر اسناد اضافی خود داری نمائید.
 2. اسناد تحصیلی خارج مرز باید  از جانب وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی را یکجا ضم فورم درخواستی نمایند.
 3. هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدان مشکوک به نظر برسد، بعد از معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان ‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.
 4. اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.
 5. کاندیدان محترم کاپی اسنادی را که ارایه می‌دارند، باید روشن و قابل خوانش باشد، در غیر آن، ناقص ارزیابی میشود. هیچگونه اسناد جداگانه بعد از تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمیشود.
 6. در صورت ارسال اسناد از طریق ایمیل، در قسمت عنوان ایمیل, نام بست را ذکر نمایید. در غیر آن از پذیرفتن درخواست تان معذرت خواسته میشود.

متقاضیان  محترم میتوانند در صورت ضرورت به شماره های ذیل  (0700016185- 0744432299) تماس گرفته حل مطلب نمایند.