اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

Anwar_Yaqobi

بدینوسیله به تأسی از فقره (1 و 2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود, وزارت ترانسپورت و هوانوردی در نظر دارد, قرارداد پروژه حفظ و مراقبت میدان هوایی بین المللی احمدشاه بابا (کندهار) دارای نمبر تشخیصیه MoTA/1401/NCB/NCS-02  را به شرکت های محترم ساختمانی مسعود حامد جی وی با شرکت ساختمانی عدنان الهام دارای جواز شماره بالترتیب   (D-02-370) و  (D-26233) آدرس آن ریگ شاه مرد خان شهر جلال آباد , مرکز ننگرهار، جلال آباد- ننگرهار و جوی هفت سرک، ننگرهار- جلال آباد- ننگرهار بوده به قیمت مجموعی مبلغ (170286496 یک صدو هفتاد میلیون و دو صدو هشتاد و شش هزار چهار صدو نود شش افغانی) اعطا نماید اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی مدت هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت ترانسپورت و هوانوردی وفق احکام ماده پنجاه هم قانون تدارکات ارائیه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی, قرارداد منعقد نخواهد شد.

Latest announcements

Tue, Jun 21 2022 9:10 AM
Background image

Warning!

Validity time :20 up to 21 June 2022
Possibility of Rain with flash flood, Thunderstorm and Gust wind forecasted for the following provinces:
Badakhshan, Takhar, Kunduz, Baghlan, . . .

Sun, Jun 19 2022 1:56 PM
Background image

Warning!

Validity time : 19 up to 20 June 2022
Possibility of Rain with flash flood and Gust wind forecasted for the following provinces:
Badakhshan, Takhar, Kunduz, Baghlan, Samangan, Nuristan, . . .

Mon, Feb 24 2020 10:50 AM
Background image

Questionnaire for identifying bidders for Baghalan to Bamyan Road

Dear bidders,

The Trans Hindu Kush Road Connectivity Project( THRCP) of Ministry of Transport ( MOT) would like to identify qualified bidders for construction of Baglan to Bamyan . . .

Back to announcements