تماس باما

اسم: علی سینا سائد

وظیفه: سخنگو وزارت

شماره تماس: 0093702095109، 0093744626959

 

34.5323734, 69.1887027

معلومات برای تماس

سرک کابل جلال آباد، مقابل مرکز تعلیمی اردو ملی، کابل، افغانستان
2320932 20 (0)93+
info@mot.gov.af