رهنمایی ها و دستورالعمل ها

اداره ترانسپورت جاده یکی از ادارات مدغم شده به اساس فرمان نمبر 116 مورخ 2/10/1397 مقام عالی ریاست محترم جمهوری اسلامی افغانستان بوده که زیر چتر وزارت ترانسپورت فعالیت می نماید. رسالت این اداره تهیه پالسی ها و استراتیژی ملی ترانسپورت جاده در هماهنگی با ادارات ذیربط جهت رشد و انکشاف ظرفیت های ترانسپورت جاده ای کشور بوده که میتواند رشد تجارت و ترانزیت را در کشور به ارمغان آورد. اداره ترانسپورت جاده با داشتن واحد های دومی در33  ولایت کشور و 5 کشور همسایه، تسهیلات لازم را برای عبور و مرور وسایط از سرحدات به جانب کشور و بالعکس و نیز بین ولایت کشور را تنظیم نموده و از مدرک عرضه خدمات ترانسپورتی عواید دولت را جمع آوری و به خزانه دولت تحویل می نماید.

 

اداره ملی سرک

شماره

عنوان

دانلود

1

راهنمایی چگونگی ترازوهای تناژ بلند

 

2

 

 

3

 

 

 

 

اداره تنظیم ترافیک جاده

شماره

عنوان

دانلود

1

راهنمایی چگونگی اخذ جواز سیر

 

2

راهنمایی چگونگی اخذ نمبر پلیت

 

3

راهنمایی چگونگی اخذ لایسنس

 

 

 

اداره ترانسپورت جاده

شماره

عنوان

دانلود

1

راهنمایی چگونگی اخذ کمیشن ترانسپورتی

 

2

راهنمایی چگونگی محاسبه کمیشن ترانسپورتی جاده

 

3

 

 

 

 

اداره خط اهن

شماره

عنوان

دانلود

1

راهنمایی چگونگی بارگیری در بنادر خط اهن

 

2

راهنمایی انتقال بار

 

3

 

 

 

 

اداره هوانوردی ملکی

شماره

عنوان

دانلود

1

راهنمایی چگونگی کار میادین هوایی

 

2

راهنمایی چگونگی اخذ تکت های هوایی

 

3