سه‌شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ - ۱۳:۴۱
Background image

اعلان داوطلبی

وزارت ترانسپورت وهوانوردی مساحت (۳) متر مربع جای جهت ګذاشتن دوپایه کانتین خوراکه فروشی الکترونیکی  واقع منزل اول ترمینل  میدان هوائی بین المللی کابل را به کرایه میدهد 

اشخاص حکمی  که . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ - ۱۳:۳۸
Background image

اعلان داوطلبی

وزارت ترانسپورت وهوانوردی مساحت (۳) متر مربع جای جهت ګذاشتن دوپایه دکان خوراکه فروشی الکترونیکی واقع منزل دوم ترمینل  میدان هوائی بین المللی کابل را به کرایه میدهد 

اشخاص حکمی  که . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ - ۱۳:۳۱
Background image

اعلان داوطلبی

وزارت ترانسپورت وهوانوردی مساحت (۱۰.۴۰) متر مربع یک باب دفتر واقع منزل اول ترمینل  میدان هوائی بین المللی کابل راجهت فعالیت بازاریابی هوتل به کرایه میدهد 

اشخاص حکمی  که خواهش به کرایه . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ - ۱۳:۲۵
Background image

اعلان داوطلبی

وزارت ترانسپورت وهوانوردی مساحت (15) متر مربع جای واقع جوار گمرک  میدان هوائی بین المللی کابل جهت گذاشتن یک پایه کانتینرغرض فعالیت انکشاف صادرات محصولات داخلی رابه کرایه میدهد

اشخاص . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ - ۱۲:۲۹
Background image

اعلان داوطلبی

وزارت ترانسپورت وهوانوردی مساحت (۲.۵۵) متر مربع کانتین خوراکه فروشی واقع منزل اول ترمینل محلی میدان هوائی بین المللی کابل رابه کرایه میدهد

اشخاص حکمی وحقیقی که خواهش به کرایه ګرفتن . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ - ۱۲:۲
Background image

اعلان داوطلبی پروژه ضروریات خدمات دیتا کنکتویتی

پروژه ضروریات خدمات دیتا کنکتویتی و انترنت ریاست های چهار میدان بین المللی و ریاست ها، آمریت و مدیریت های ترانسپورت 29 ولایت (MoTA/1401/NCB/NCS-07) 
وزارت محترم ترانسپورت و هوانوردی از . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ - ۱۹:۳۸

سرک 14 وزیر اکبر خان، جوار سفارت امریکا، کابل - افغانستان

Background image

وزارت ترانسپورت وهوانوردی به منظور سپردن کار به اهل کار یک بست قرار دادی NTA خویش به اعلان میګذارد.

وزارت ترانسپورت وهوانوردی به منظور سپردن کار به اهل کار یک بست قرار دادی NTA خویش به اعلان میګذارد. علاقه مندان میتوانند خلص سوانح خویش را از تاریخ ۲۱ جدی الی اول دلو سال ۱۴۰۱ به ایمیل . . .