بسته شده Show all

یکشنبه ۱۳۹۸/۵/۱۳ - ۱۰:۴۹
Background image

اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت ترانسپورت در نظر دارد، قرارداد پروژه حفظ و مراقبت دورانی مسیر شاهراه عمومی کابل الی پروان . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۵/۱۳ - ۸:۵۵
Background image

اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت ترانسپورت در نظر دارد، قرارداد پروژه حفظ و مراقبت دورانی شاهراه عمومی سمنگان – پلخمری در طول . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۵/۱۳ - ۸:۴۶
Background image

اعلان تدارکات

عنوان پروژه:پروژه ساختمان سرک گردیز الی ولسوالی زرمت فیز سوم لات اول از کیلومتر (000+20 الی 000+30) به طول 10 کیلومتر ولایت پکتیا.

 

شماره داو طلبی:    NPA/MOT/98/W-2621/NCB/REBID

اد . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۵/۱۳ - ۸:۴۲ اعلان تدارکات
Background image

اعلان تدارکات

عنوان پروژه: پروژه ساختمان سرک نهرین الی دوآبی، فاز اول لات اول از کیلومتر (000+0 الی 226+6 ) با فرش اسفالت، ولایت بغلان.

شماره داوطلبی: NPA/MOT/98/W-2526/NCB

اداره تدارکات ملی به . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۵/۱۳ - ۸:۳۸
Background image

اعلان تدارکات

عنوان پروژه:پروژه  قیر ریزی از سرک عمومی شیرخان بندر الی مرکز ولسوالی دشت ارچی ولایت کندز بطول 19+626.44 کیلومتر

شماره داو طلبی:    NPA/MOT/98/W-2508/NCB

اداره تدارکات ملی به نماینده . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۵/۱۳ - ۸:۳۴
Background image

اعلان تدارکات

عنوان پروژه: اعمار سرک احمد آباد الی مجلغو بطول 16.311 کیلومتر ولایت پکتیا.

شماره داوطلبی: NPA/MOT/98/W-2631/NCB

اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت ترانسپورت از تمام داوطلبان واجد . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۵/۱۳ - ۸:۱۶
Background image

اعلان تدارکات

عنوان پروژه: بازسازی سرک از جغتی الی شاهراه اسلام قلعه فاز اول لات اول از نقطه 000+0 الی 479+13 کیلومتر با فرش اسفالت، ولایت هرات.

شماره داوطلبی: NPA/MOT/98/W-2632/NCB

اداره تدارکات . . .

چهارشنبه ۱۳۹۷/۹/۱۴ - ۱۵:۱۴
Background image

اعلان داوطلبی نصب وفعال سازی دیتا کانکتیوتی بندر شرق

وزارت ترانسپورت ، ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تادرپروسه داوطلبی نصب وفعال سازی دیتاکانکتیوتی بندرشرق دارای شماره تشخیصیه (MOT/NCB/020/OB/97) اشتراک نموده وسافت کاپی شرطنامه . . .