در هفتمين نشست كميسيون مشترك بين الحكومتي ميان جمهوري اسلامي افغانستان و تاجكستان در رابطه به تحكيم و تقويت روابط ترانسپورتي و ترانزيتي ميان دو كشور بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

Anwar Yaqoubi
Sat, Jul 06 2019 3:13 PM
cover

هئيت متشكل از ادارات ذيدخل، تحت رياست محترم پروفیسور محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربنا و نماینده خاص رئیس جمهور در آسیا مرکزی، در هفتمين نشست كميسيون مشترك ميان دو كشور اشتراك نموده اند.
در اين نشست، در رابطه به تحکیم و گسترش هر چه بیشتر روابط اقتصادی و تجارتی میان دو کشور، روابط ترانسپورتی برای رشد اقتصادی، اتصال منطقوی، وصل افغانستان با تاجیکستان از طریق خط آهن جهت رشد تجارت و ترانزیت هر دو کشور، زمان بندی دقیق پروتوکول ها جهت عملی سازی موارد موافقت شده در وقت و زمان معینه آن، اجرای ویزه و رودپاس به دریوران افغان، تعرفه گمرکی بخاطر تولیدات موسمی هر دو کشور، ایجاد دهلیز های منطقوی، ترانزیت انرژی برق تاجکستان از طریق ا فغانستان به آسیای جنوبی، فیس ترانسپورتی در تاجیکستان، ايجاد خط مسقيم مسافربري ميان دو كشور و دیگر مسایل مرتبط بحث همه جانبه نموده و تصامیم لازم اتخاذ نمودند.
محترم امام محمد وريماچ معاون مالي و اداري و وارسي كننده اداره ترانسپورت جاده، گسترش و تقويت روابط ترانسپورتي و ترانزيتي ميان دو كشور را از اولويت هاي حكومت وحدت ملي افغانستان عنوان نموده و از آماده گي هاي وزارت ترانسپورت افغانستان جهت تطبيق توافقات ميان دو كشور در بخش مربوطه اطمينان داد.
قابل ذكر است كه آقاي وريماچ در حاشيه اين نشست با مسولين وزارت ترانسپورت تاجكستان، در رابطه به تسهيلات و همكاري هاي دو جانبه ميان دو كشور در بخش ترانسپورت و ترانزيت صحبت خواهد نمود.

Latest news

Wed, Apr 03 2019 11:46 AM
Background image

A One-Day workshop held by the title of “Information on TIR system”

On the initiation of Law and Foreign Relation Directorate, Ministry of Transport held a one-day workshop on information on TIR system for transportation cooperatives and company owners. . .

Mon, Jan 07 2019 9:42 AM
Background image

Ministry of Transport held a joint coordination meeting with sector organizations.

Meeting held by participation of Ministers of Transport, Public Work, Finance and Deputy minister of Ministry of Commerce and Industries, Deputy chairman of Afghanistan Chamber of. . .

BACK TO NEWS