در هفتمين نشست كميسيون مشترك بين الحكومتي ميان جمهوري اسلامي افغانستان و تاجكستان در رابطه به تحكيم و تقويت روابط ترانسپورتي و ترانزيتي ميان دو كشور بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

Anwar Yaqoubi
شنبه ۱۳۹۸/۴/۱۵ - ۱۵:۱۳
cover

هئيت متشكل از ادارات ذيدخل، تحت رياست محترم پروفیسور محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربنا و نماینده خاص رئیس جمهور در آسیا مرکزی، در هفتمين نشست كميسيون مشترك ميان دو كشور اشتراك نموده اند.
در اين نشست، در رابطه به تحکیم و گسترش هر چه بیشتر روابط اقتصادی و تجارتی میان دو کشور، روابط ترانسپورتی برای رشد اقتصادی، اتصال منطقوی، وصل افغانستان با تاجیکستان از طریق خط آهن جهت رشد تجارت و ترانزیت هر دو کشور، زمان بندی دقیق پروتوکول ها جهت عملی سازی موارد موافقت شده در وقت و زمان معینه آن، اجرای ویزه و رودپاس به دریوران افغان، تعرفه گمرکی بخاطر تولیدات موسمی هر دو کشور، ایجاد دهلیز های منطقوی، ترانزیت انرژی برق تاجکستان از طریق ا فغانستان به آسیای جنوبی، فیس ترانسپورتی در تاجیکستان، ايجاد خط مسقيم مسافربري ميان دو كشور و دیگر مسایل مرتبط بحث همه جانبه نموده و تصامیم لازم اتخاذ نمودند.
محترم امام محمد وريماچ معاون مالي و اداري و وارسي كننده اداره ترانسپورت جاده، گسترش و تقويت روابط ترانسپورتي و ترانزيتي ميان دو كشور را از اولويت هاي حكومت وحدت ملي افغانستان عنوان نموده و از آماده گي هاي وزارت ترانسپورت افغانستان جهت تطبيق توافقات ميان دو كشور در بخش مربوطه اطمينان داد.
قابل ذكر است كه آقاي وريماچ در حاشيه اين نشست با مسولين وزارت ترانسپورت تاجكستان، در رابطه به تسهيلات و همكاري هاي دو جانبه ميان دو كشور در بخش ترانسپورت و ترانزيت صحبت خواهد نمود.

تازه ترین اخبار

پنجشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۸ - ۸:۲۰
Background image

تفاهمنامه ساده سازی و دیجیتل سازی پروسه های خدمات سکتور ترانسپورت به امضا رسید

تفاهم نامه ساده سـازی پروســه های مرتبط ومدرن سازی سیستم ترانسپورت افغانستان میان انجنیر یما یاری وزیر ترانسپورت و و محمد فهیم هاشمی سرپرست وزارت مخابرات و تكنالوژي معلوماتي در مرکز. . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۵ - ۹:۱۷
Background image

ساختمان سرک یکاولنگ - دره صوف 15 فیصد پیشرفت کاری دارد

این سرک دارای 183.6 کیلومتر طول، 7 متر خط عبوری، 3 متر شانه های اسفالتی در دو طرف سرک، 2 متر شانه خاکی و 389 پایه پل و پلچک را دارا می باشد که به قیمت 204,990,950.77 دالر آمریکایی با یک. . .

شنبه ۱۳۹۸/۶/۲۳ - ۱۰:۱۴
Background image

کار اعمار و ساختمان سرک چاه انجیر- گرشک 90 فیصد پیشرفت کاری دارد

این سرک اسفالتی دارای 31.6 کیلومتر طول، 10 متر عرض که 7 متر آن عرض موتر رو می باشد، 7 پایه پل و 27 پایه پلچک را نیز دارا می باشد که به قیمت 33,744,811.5 دالر امریکایی اعمار و ساختمان می. . .

BACK TO NEWS