چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ - ۱۰:۳۰
Background image

د ټرانسپورټ او هوايي چلند وزارت د باربري ټرانسپورټ د همغږۍ په موخه د کابل نړيوال هوايي ډګر ګمرک ته څېرمه د څلور مربع مترو په اندازه ځای په کرايه ورکوي.

د داوو طلبۍ خبرتيا!
د ټرانسپورټ او هوايي چلند وزارت د باربري ټرانسپورټ د همغږۍ په موخه د کابل نړيوال هوايي ډګر ګمرک ته څېرمه د څلور مربع مترو په اندازه ځای په کرايه ورکوي.
هغه . . .

چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ - ۱۰:۲۸ کابل
Background image

د ټرانسپورټ او هوايي چلند وزارت د کابل نړيوال هوايي ډګر د ترمينل په لومړي پوړ کې د ۱۶.۴۱ مربع مترو په اندازه ځای د دفتر لپاره په کرايه ورکوي.

د داوطلبۍ خبرتيا!
د ټرانسپورټ او هوايي چلند وزارت د کابل نړيوال هوايي ډګر د ترمينل په لومړي پوړ کې د ۱۶.۴۱ مربع مترو په اندازه ځای د دفتر لپاره په کرايه ورکوي.
کوم کسان چې په مزايده . . .

چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ - ۱۰:۲۶ کابل
Background image

د ټرانسپورټ او هوايي چلند وزارت د کابل نړيوال هوايي ډګر ګمرک ته څېرمه د ۳۶۹.۳۰ مربع مترو په اندازه يوه ودانۍ د اداري دفاترو لپاره په کرايه ورکوي.

د داوطلبۍ خبرتيا!
د ټرانسپورټ او هوايي چلند وزارت  د کابل نړيوال هوايي ډګر ګمرک ته څېرمه د ۳۶۹.۳۰ مربع مترو په اندازه يوه ودانۍ د اداري دفاترو لپاره په کرايه ورکوي.
هغه کسان چې په . . .

چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ - ۱۰:۲۳ کابل
Background image

د ټرانسپورټ او هوايي چلند وزارت د کابل نړيوال هوايي ډګر ګمرک ته څېرمه د ۳۲۳مربع مترو په اندازه يوه ودانۍ د منتنس دفاترو لپاره په کرايه ورکوي.

د داوطلبۍ خبرتيا!
د ټرانسپورټ او هوايي چلند وزارت د کابل نړيوال هوايي ډګر ګمرک ته څېرمه د ۳۲۳مربع مترو په اندازه يوه ودانۍ د منتنس دفاترو لپاره په کرايه ورکوي.
هغه کسان چې په مزايده . . .