سه‌شنبه ۱۴۰۲/۳/۲ - ۱۴:۹
Background image

وزارت ترانسپورت و هوانوردی مساحت ۷.۲ مترمربع جای واقع سالون ورودی ترمینل بین المللی میدان هوایی بین المللی کابل را به منظور فعالیت یکباب دکان سیم کارت فروشی به کرایه میدهد

وزارت ترانسپورت و هوانوردی مساحت ۷.۲ مترمربع جای واقع سالون ورودی ترمینل بین المللی میدان هوایی بین المللی کابل را به منظور فعالیت یکباب دکان سیم کارت فروشی به کرایه میدهد. اشخاص که . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۳/۲ - ۱۴:۵
Background image

وزارت ترانسپورت و هوانوردی مساحت ۴ مترمربع جای واقع جوار گمرک میدان هوایی بین المللی کابل را به منظور فعالیت یکباب غرفه ترانسپورتی باربری به کرایه میدهد.

وزارت ترانسپورت و هوانوردی مساحت ۴ مترمربع جای واقع جوار گمرک میدان هوایی بین المللی کابل را به منظور فعالیت یکباب غرفه ترانسپورتی باربری به کرایه میدهد. اشخاص که خواهش به کرایه گرفتن . . .

شنبه ۱۴۰۲/۲/۱۶ - ۱۰:۴۹
Background image

وزارت ترانسپورت و هوانوردی به تعداد ۵۶ باب دکاکین ترمینل مسافربری تورخم ولایت ننگرهار به مساحت ۶۵۷.۴۴ متر مربع در داخل ترمینل را به کرایه بدهد.

اعلان داوطلبی
وزارت ترانسپورت و هوانوردی به تعداد ۵۶ باب دکاکین ترمینل مسافربری تورخم ولایت ننگرهار به مساحت ۶۵۷.۴۴ متر مربع در داخل ترمینل را به کرایه بدهد.
اشخاص که خواهش به کرایه . . .

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱/۳۱ - ۱۶:۹
Background image

وزارت ترانسپورت و هوانوردی مساحت ۱.۵ متر مربع واقع کنار ترمینال محلی میدان هوایی بین المللی کابل را جهت گذاشتن ماشین اتومات صرافی (ATM) به کرایه میدهد.

وزارت ترانسپورت و هوانوردی مساحت ۱.۵ متر مربع واقع کنار ترمینال محلی میدان هوایی بین المللی کابل را جهت گذاشتن ماشین اتومات صرافی (ATM) به کرایه میدهد.
اشخاص که خواهش به کرایه گرفتن . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱/۳۰ - ۱۳:۴۱
Background image

وزارت ترانسپورت و هوانوردی مساحت ۴۴۲۸۳.۸۳ متر مربع پارکینک وسایط و سالن انتظار میدان هوایی بین المللی کابل را به منظور پارکینک داری، تنظیم خدمات، ایجاد و اعمار مرکز تجارتی جدید به اجاره میدهد.

اعلان داوطلبی
وزارت ترانسپورت و هوانوردی مساحت ۴۴۲۸۳.۸۳ متر مربع پارکینک وسایط و سالن انتظار میدان هوایی بین المللی کابل را به منظور پارکینک داری، تنظیم خدمات، ایجاد و اعمار مرکز تجارتی . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۱/۲۷ - ۱۳:۲۷
Background image

اعلان داوطلبی قرطاسیه باب بخش امنیت هوانوردی

قرطاسیه باب مودر نیاز یک ساله بخش امنیت هوانوردی میدان های هوایی بین المللی افغانستان از طرف شرکت گاک به داوطلبی سپرده می شود، شرکت های که می خواهند به این داوطلی شرکت نمایند، لطف نموده . . .

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱/۱۷ - ۱۱:۳۱
Background image

اعلان داوطلبی - د داوطلبی خبرتیا

وزارت ترانسپورت و هوانوردی یک باب دفتر مساحت (6.۳) متر مربع واقع ارایول ترمینل بین المللی، میدان هوایی بین المللی کابل را به کرایه میدهد.
اشخاصیکه خواهش به کرایه گرفتن ساحه متذکره . . .

چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ - ۱۰:۲۰
Background image

وزارت ترانسپورت و هوانوردی یک باب دفتر به مساحت ۴.۷۵ متر مربع جای واقع منزل اول ترمینال بین المللی میدان هوایی کابل را به منظور استفاده دفتر به کرایه میدهد.

اعلان داوطلبی؛
وزارت ترانسپورت و هوانوردی یک باب دفتر به مساحت ۴.۷۵ متر مربع جای واقع منزل اول ترمینال بین المللی میدان هوایی کابل را به منظور استفاده دفتر به کرایه میدهد.
اشخاصی که . . .

چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ - ۱۰:۱۹ کابل
Background image

وزارت ترانسپورت و هوانوردی یک باب دفتر به مساحت ۱۲.۸۶ متر مربع جای واقع منزل اول ترمینال محلی میدان هوایی بین المللی کابل را به منظور استفاده دفتر به کرایه میدهد.

اعلان داوطلبی؛
وزارت ترانسپورت و هوانوردی یک باب دفتر به مساحت ۱۲.۸۶ متر مربع جای واقع منزل اول ترمینال محلی میدان هوایی بین المللی کابل را به منظور استفاده دفتر به کرایه میدهد.
اشخاصی . . .

چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ - ۱۰:۱۴ کابل
Background image

د ټرانسپورټ او هوايي چلند وزارت د باربري ټرانسپورټ د همغږۍ په موخه د کابل نړيوال هوايي ډګر ګمرک ته څېرمه د څلور مربع مترو په اندازه ځای په کرايه ورکوي.

اعلان داوطلبی؛
وزارت ترانسپورت و هوانوردی یک باب دفتر به مساحت ۱۳.۶۵ متر مربع جای واقع منزل اول ترمینال محلی میدان هوایی بین المللی کابل را به منظور استفاده دفتر به کرایه میدهد.
اشخاصی . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ - ۱۱:۲۸
Background image

اعلان داوطلبی - د داوطلبی خبرتیا

اعلان داوطلبی؛
وزارت ترانسپورت و هوانوردی، موازی ۱.۵ جریب زمین چهار دیواری شده ملکیت خویش واقع بازار ولسوالی پغمان ولایت کابل را به منظور ایجاد پارکینک وسایط به طور ۲۴ ساعته به اجاره . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ - ۱۱:۲۶
Background image

اعلان داوطلبی - د داوطلبی خبرتیا

اعلان داوطلبی؛
وزارت ترانسپورت و هوانوردی، یک باب دفتر به مساحت ۴.۷۵ متر مربع واقع منزل اول ترمینال بین المللی میدان هوایی کابل را جهت فعالیت دفتر اداری به اجاره میدهد. 
شرکت های که . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ - ۱۱:۲۵
Background image

اعلان داوطلبی - د داوطلبی خبرتیا

وزارت ترانسپورت و هوانوردی یک باب دفتر به مساحت ۳۵ متر مربع واقع منزل اول ترمینال بین المللی میدان هوایی کابل را جهت فعالیت دفتر داری به اجاره میدهد. 
شرکت های که خواهش به کرایه گرفتن . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ - ۱۱:۲۳
Background image

اعلان داوطلبی - د داوطلبی خبرتیا

اعلان داوطلبی؛
وزارت ترانسپورت و هوانوردی مساحت ۷۵ متر مربع جای واقع پارک D میدان هوایی بین المللی کابل را جهت گذاشتن چهار پایه کانتینر به منظور گدام وسایط تخنیکی به اجاره میدهد. 
شرکت . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ - ۱۰:۴۹
Background image

اعلان داوطلبی - د داوطلبی خبرتیا

د داوطلبۍ خبرتيا!
د ټرانسپورټ او هوايي چلند وزارت په کابل نړيوال هوايي ډګر کې د 0,90 مترو مربع په اندازه يو ځای د د ټليفون کريډيټ زياتولو پنځه پايې ماشینونواېښودو لپاره په کرايه ورکوي. . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ - ۱۰:۳۹
Background image

اعلان داوطلبی - د داوطلبی خبرتیا

د داوطلبۍ خبرتيا!
د ټرانسپورټ او هوايي چلند وزارت د تخنيکې چارو پر مخ وړلو لپاره د ۸۵.۸ مربع مترو په اندازه ځای چې د کابل نړيوال هوايي ډګر په دوم رمپ کې موقعيت لري، د دوو کانټينرونو . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ - ۱۰:۳۷
Background image

اعلان داوطلبی - د داوطلبی خبرتیا

د دواطلبۍ خبرتيا!
د ټرانسپورټ او هوايي چلند وزارت د ۱۵ مربع مترو په اندازه ځای په ډي پارک کې، د ۱۲.۶۹مربع مترو په اندازه ځای د ګمرک له ديوال سره او د ۶۰ مربع مترو په اندازه ځای د کابل . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ - ۱۰:۳۵
Background image

اعلان داوطلبی - د داوطلبی خبرتیا

د داوطلبۍ خبرتيا!
د ټرانسپورټ او هوايي چلند وزارت د کابل نړيوال هوايي ډګر کې د۰.۸۰ مربع مترو په اندازه ځای د تلیفون کريډيټ زياتولو څلور پايې ماشينونو اېښودو لپاره په کرايه ورکوي.
کوم . . .