آمر طرح، تدوین، استراتیژی و پالیسی ها

Ali Muhsin
دوشنبه ۱۳۹۸/۷/۸ - ۸:۳۸
cover

Publish Date

Closing Date

 

 

وزارت ترانسپورت

ریاست پالیسی و پلان

واحد حمایوی استراتیژیک

لایحه وظایف بخش قراردادی

عنوان وظیفه

آمر طرح، تدوین، استراتیژی و پالیسی ها

ریاست

واحدحمایوی استراتیژیک

گزارش گیرنده  از 

ندارد

گزارش به  

 آمریت پروژه واحدحمایوی استراتیژیک

معاش

مطابق درجه    NTA(C5 )

مدت قرارداد

از تاریخ عقد قرارداد الی 30 قوس سال 1398

تاریخ شروع اعلان

1398/07/7- 29.09.2019

تاریخ ختم اعلان

1398/7/12 - 04.10.2019

هدف وظیفه :

طرح، ترتیب و انکشاف استراتیژی و پالیسی ها اداره ترانسپورت جاده در روشنای قوانین  ومقررات.  

مسؤلیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری، ماهوار؛ ربعوار و سالانه در مطابقت به اهداف و پالیسی واحد حمایوی استراتیژیک.
 2. تهیه و ترتیب پالیسی ها و لوایح داخلی آمریت مربوط.
 3. سهم گرفتن در انکشاف استراتیژی و تطبیق آن در اداره و یابخش مربوط.
 4. تامین ارتباط با ادارت مربوط به وزارت ترانسپورت در مورد پالیسی ها، اسناد تقنینی وسایر مواردیکه بالای اجراات وزارت ترانسپورت تاثیر گذار میباشد.
 5. تهيه، تدوين و به روز نمودن پلان استراتیژیک و پلان‌های تطبیقی وزارت ترانسپورت؛
 6. جمع‌آوري مستمر معلومات مرتبط با استراتیژی وزارت ترانسپورت
 7. بررسي و پيشنهاد برنامه‌هاي بهبود خدمات ترانسپورتی مبتني به پلان استراتیژیک
 8. انجام امور مربوط به پيگيري و هماهنگي جهت تسهيل در تأمين منابع مورد نياز جهت ارتقاء جايگاه وزارت ترانسپورت
 9. انجام ساير امور محوله در چارچوب وظايف آمریت طرح و تدوین استراتیژی، پلان و اسناد تقنینی
 10. بررسي شاخص‌هاي اندازه‌گيري شده در هر دوره و تحليل نقاط قوت و ضعف واحدها
 11. ارائه نتايج و تحليل‌هاي هر دوره به واحدها و پيگيري دريافت بهبود وضعیت
 12. تهيه آمار، معلومات و گزارش‌هاي مرتبط با موضوعات پلان استراتیژیک
 13. همکاری در راتباط طرح و تدوین ستراتیژی، پالیسی، مقرره، طرزالعمل، لوایح و سایر اسناد تقنینی مربوط وزارت ترانسپورت.
 14.  ارایه مشوره و همکاری در مورد ترتیب ایجاد ی میکانیزم همکاری و هماهنگی پایدار با وزارت ها و نهاد های سکتور ترانسپورت.
 15. همکاری در موردطرح و ترتیب اجندای بلند مدت  و پیشنهادات مشخص در مطابقت لایحه کاری وزارت ترانسپورت.
 16.  اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق به قوانین نافذه کشور، مقرره ها و اهداف وزارت ترانسپورت سپرده میشود.

فرایند کاری:

 1. اولویت بندی برنامه ها 
 2. ترتیب پلان کاری و  پلان عملیاتی 
 3. ایجاد گروپ کاری  وسازماندهی آن
 4. ایجاد تعامل کاری موثر با همکاران انتقال دانش مسلکی و تخصصی به کارمندان از طریق ایجاد ورکشاپ ها .
 5. مدرنیزه سازی اجراات اداری از طریق ارتباط الکترونیکی بین اداره وکارمند .

ایجاد سیستم ارتباطی وهماهنگی موثر

نتائیج متوقعه :

یک ماه بعد از تقرر کارمند باید یک پلان کار مفصل و مقاصد (SMARTA) موقف خویش را مطابق به  برنامه  NTA و مسولیت ها/مکلفیت ها لایحه وظایف خویش را انکشاف دهد.

معلومات در باره وزارت ترانسپورت

هدف ابتدایی وزارت ترانسپورت عبارت از طرح ، تنظیم ، نظارت  و مدیریت کردن سیستم ترانسپورت زمینی با همکاری شرکت های خصوصی میباشد. این وزارت در تلاش برای ساختن یک سیستم ترانسپورت زمینی که موثر، مصون، قابل دسترس، سازگار با محیط زیست، اقتصادی و عصری میباشد که در مجموع تمام این راهکار ها یک عامل محرک جهت رشد اقتصاد کشور است.

شرایط استخدام:

تحصیلات

حد اقل  لیسانس در رشته حقوق، اقتصاد و اداره عامه  از پوهنتون های معتبر و  به تحصیلات بالا ارجهیت داده میشود

تجربه کاری

در صورت داشتن  لیسانس حد اقل پنج  سال  تجربه کاری مرتبط  و در صورت داشتن لیسانس 4 سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.

موارد که شامل تجربه کاری میگردد:

 1. کارمند رسمی دولتی:  جدول سوانح کارمند با مهر و امضا  و تصدیق اداره مربوطه
 2. کارمند قراردادی ادولتی : کاپی قرارداد ومکتوب تائیدی اداره مربوطه، کاپی نمبر تشخیصیه
 3. کارمند ادارات خصوصی:  کاپی قرارداد معیاری، تصدیق اداره جواز دهنده، فورمه مالیه دهی، نمبر تشخیصیه.

مهارت ها

1- داشتن دیدگاه واضح برای آینده مطلوب با مهارت برنامه پلانگذاری و دقت به جزییات ضروری بمنظور رسیدن به اهداف طرح شده.

2- آگاهی خوب سیاسی ،آشنایی با فرهنگ کاری ، مشکلات و مسایل کشور.

3- مهارت های عالی فردی، دیپلوماتیک ، مذاکره و ارایه پرینتیشن.

4- باانرژی و هدفمند و آگاه از اهمیت جزیات مثمروبا ملاحظه در استفاده ازمنابع ، مطمین و توانایی عمل سریع.

5- علاقمند و توان رهنمایی ، حمایت و تشویق دیگران در اجرای وظیفه.

6-  آشنایی با روند کاری و اصلاحات تطبیق شده در وزارت ترانسپورت.

7 -تجارب قابل توجه در برنامه ریزی  شامل طرح و تعیین اهداف کلی و جزیی و داشتن توانایی بالفعل در تعیین اولویتها.

8 - مهارت عالی مراوده ، مذاکره و تحلیل.

9- تجربه رهبری و انگیزه دادن کارمندان در ادارات خدماتی به ویژه در بخش خدمات عامه.

زبان

 1. تسلط کامل به یکی از زبان های رسمی کشور( دری و پشتو)
 2. آشنایی با لسان انگلیسی

تماس: 

ایمیل

Hr.mot2019@gmail.com

شماره  تماس

0730838506

آدرس

انصاری وات، عقب راد تلویزیون ملی  وزارت ترانسپورت

ترتیب کننده

مسئول مربوطه

تاریخ

1397_09_ 06

                   

 برای اخذ فورم اینجا کلیک نماید

Related VacanciesShow all

Back to vacancies