جلسه به منظور تطبیق هدایات مقام عالی ریاست جمهوری، در مورد طرح ترانسپورت عامه، در وزارت ترانسپورت دایر گردید.

Anwar_Yaqobi
چهارشنبه ۱۳۹۹/۸/۲۱ - ۹:۱۲
1

جلسه مشترک تحت ریاست قدرت الله ذکی نامزد وزیر وسرپرست وزارت ترانسپورت، با اشتراک نماینده مشاوریت ترانسپورتی مقام عالی ریاست جمهوری، قوماندان امنیه کابل، رئیس ترافیک، نماینده گان وزارت مالیه، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، شهرسازی و اراضی، فواید عامه، ولایت کابل، شاروالی کابل، اداره محترم تنظیم نفت و گاز، اداره تدارکات ملی، اداره عملیاتی وحمایوی انکشاف ملی، اداره آسان خدمت و روسای مربوطه دایر گردید. آقای ذکی، عرضه خدمات و ایجاد تسهیلات ترانسپورتی را از اولویت های کاری رهبری وزارت ترانسپورت عنوان نموده گفت: بتاسی از هدایات مقام عالی ریاست جمهوری، طرح که قبلا ترتیب و توسط مقام عالی ریاست جمهوری منظور گردیده است، ده کمیته کاری در قسمت تطبیق آن ایجاد گردیده بود تاحال فعالیت های چشمگیری به اساس نیازمندی های صورت نگرفته است که به منظور تطبیق بهتر و عملی سازی این طرح همکاری ادارات ذیدخل که مستقیما در بخش عرضه خدمات ترانسپورت دخیل هستن را امر حتمی عنوان نموده، در رابطه به تطبیق فاز اول و آغاز مجدد کمیته های کاری تاکید نمود. بعدا طرح ترانسپورت شهری و خلاصه گزارش از پیشرفت طرح ترانسپورت عامه و ایجاد مجدد کمیته های کاری از طرف مسولین مربوطه به اشتراک کننده گان طی پرزنتیشن ارائیه گردیده، همچنان بعداز بحث های همه جانبه، کمیته های کاری ده گانه متشکل از وزارت خانه ها و ادارات ذیربط جهت تطبیق طرح ترانسپورت عامه مجددا ایجاد گردیده که به اساس طرح مذکور فعالیت های خویش را انجام داده به سکرتریت کمیته گزارش ارائیه نمایند.

تازه ترین اخبار

شنبه ۱۴۰۰/۱/۲۱ - ۱۴:۲۱
Background image

قدرت الله ذکی وزیر ترانسپورت: احداث ترمینال های ترانسپورتی بادرنظرداشت تحلیل اقتصادی و نیازمندی ها، باعث رشد اقتصادی و ایجاد تسهیلات ترانسپورتی میشود.

جلسه مشترک تحت ریاست قدرت الله ذکی وزیر ترانسپورت کشور با اشتراک نجیب الله شینواری رئیس عمومی اداره انکشاف زون پایتخت و روسای مربوطه هر دو اداره به منظور هماهنگی های لازم در قسمت احداث. . .

شنبه ۱۴۰۰/۱/۲۱ - ۱۴:۱۸
Background image

قدرت الله ذکی وزیر ترانسپورت کشور در محفل معرفی سه تن از روسای جدیدالتقرر این وزارت بر تخصص و مسلکی سازی بر مبنای مشارکت ملی و عدالت اجتماعی تاکید نمود.

روسای جدیدالتقرر وزارت ترانسپورت که از طریق رقابت آزاد موفق شده بودند، در حضور داشت محترم حاجی عبدالکریم جوزجانی نماینده محترم مردم ولایت جوزجان در ولسی جرگه، محترم ثارنپال عبدالقیوم. . .

شنبه ۱۴۰۰/۱/۲۱ - ۱۴:۱۵
Background image

قدرت الله ذکی وزیر ترانسپورت کشور امروز با عبدالجبار تقوا والی اسبق کابل دیدار و گفتگو نمود.

عبدالجبار تقوا والی اسبق ولایت کابل در حالیکه وی را برخی از فرماندهانِ جهادی ولایت تخار همراهی مینمودند در دیدار با وزیر ترانسپورت کشور، روی موضوعاتِ ذیعلاقه صحبت و گفتگو نموده عملی. . .

BACK TO NEWS