جلسه به منظور تطبیق هدایات مقام عالی ریاست جمهوری، در مورد طرح ترانسپورت عامه، در وزارت ترانسپورت دایر گردید.

Anwar_Yaqobi
چهارشنبه ۱۳۹۹/۸/۲۱ - ۹:۱۲
1

جلسه مشترک تحت ریاست قدرت الله ذکی نامزد وزیر وسرپرست وزارت ترانسپورت، با اشتراک نماینده مشاوریت ترانسپورتی مقام عالی ریاست جمهوری، قوماندان امنیه کابل، رئیس ترافیک، نماینده گان وزارت مالیه، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، شهرسازی و اراضی، فواید عامه، ولایت کابل، شاروالی کابل، اداره محترم تنظیم نفت و گاز، اداره تدارکات ملی، اداره عملیاتی وحمایوی انکشاف ملی، اداره آسان خدمت و روسای مربوطه دایر گردید. آقای ذکی، عرضه خدمات و ایجاد تسهیلات ترانسپورتی را از اولویت های کاری رهبری وزارت ترانسپورت عنوان نموده گفت: بتاسی از هدایات مقام عالی ریاست جمهوری، طرح که قبلا ترتیب و توسط مقام عالی ریاست جمهوری منظور گردیده است، ده کمیته کاری در قسمت تطبیق آن ایجاد گردیده بود تاحال فعالیت های چشمگیری به اساس نیازمندی های صورت نگرفته است که به منظور تطبیق بهتر و عملی سازی این طرح همکاری ادارات ذیدخل که مستقیما در بخش عرضه خدمات ترانسپورت دخیل هستن را امر حتمی عنوان نموده، در رابطه به تطبیق فاز اول و آغاز مجدد کمیته های کاری تاکید نمود. بعدا طرح ترانسپورت شهری و خلاصه گزارش از پیشرفت طرح ترانسپورت عامه و ایجاد مجدد کمیته های کاری از طرف مسولین مربوطه به اشتراک کننده گان طی پرزنتیشن ارائیه گردیده، همچنان بعداز بحث های همه جانبه، کمیته های کاری ده گانه متشکل از وزارت خانه ها و ادارات ذیربط جهت تطبیق طرح ترانسپورت عامه مجددا ایجاد گردیده که به اساس طرح مذکور فعالیت های خویش را انجام داده به سکرتریت کمیته گزارش ارائیه نمایند.

تازه ترین اخبار

شنبه ۱۳۹۹/۹/۱ - ۱۰:۴۹
Background image

جلسه کمیته های ده گانه جهت تطبیق هدایات مقام عالی ریاست جمهوری، در رابطه به طرح ترانسپورت عامه در وزارت ترانسپورت دایر گردید.

جلسه مشترک نهاد های ذیدخل جهت تطبیق هدایات مقام عالی ریاست جمهوری، در مورد طرح ترانسپورت عامه، تحت ریاست دوکتور اکبرجان پولاد معین پالیسی و تخنیکی وزارت ترانسپورت، با اشتراک نماینده گان. . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۸/۲۱ - ۹:۱۲
Background image

جلسه به منظور تطبیق هدایات مقام عالی ریاست جمهوری، در مورد طرح ترانسپورت عامه، در وزارت ترانسپورت دایر گردید.

جلسه مشترک تحت ریاست قدرت الله ذکی نامزد وزیر وسرپرست وزارت ترانسپورت، با اشتراک نماینده مشاوریت ترانسپورتی مقام عالی ریاست جمهوری، قوماندان امنیه کابل، رئیس ترافیک، نماینده گان وزارت. . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۸/۱۵ - ۹:۶
Background image

دیدار و ملاقات سرپرست و نامزد وزیر وزارت ترانسپورت با معاون سفیر ایالات متحده امریکا مقیم کابل.

در دیدار که محترم قدرت الله ذکی نامزد وزیروسرپرست وزارت ترانسپورت در دفتر کارشان با محترم جان مک کری معاون سفیر ایالات متحده امریکا داشت، آقای مک کری از فرصت ملاقات با جناب ذکی ابراز. . .

BACK TO NEWS