عضو تفتیش مرکزی تعداد (6) بست

Ali Muhsin
دوشنبه ۱۳۹۸/۷/۸ - ۱۴:۴۲
design

Publish Date

Closing Date

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

 

 

شماره اعلان پست:

 

 

عنوان وظیفه:

عضو تفتیش مرکزی

 

بست:

4

 

وزارت یا اداره:

ترانسپورت

 

موقعیت پست:

کابل (مرکز)

 

تعداد پست:

(6)

 

گزارشده به:

آمر تفتیش مرکزی

 

گزارش­گیر از:

ندارد

 

تاریخ بازنگری:

22/8/1397

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.................................................................................................................................................

هدف وظیفه: تفتیش و بررسی امور مالی، اداری و تدارکاتی واحد های مرکزی تحت اثر وزارت وارائه گزارشات توحیدی به آمریت تفتیش مرکزی.

.................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت به پلان عمومی جهت بدست آوردن اهداف استراتژیک وزارت.
 2. سهم گیری در تطبیق واجرای وظایف پلان شده آمریت تفتیش مرکزی.
 3. تأمین روابط کاری با سایر بخش های تحت کار به منظور هماهنگی بیشتر.
 4. تعقیب و پیگیری پیشنهادات اصلاحی که در گزارش هیئت قبلی تفتیش و گزارش اداره عالی تفتیش ج.ا.ا انعکاس یافته است.
 5. تفتیش وبررسی اسناد امور مالی وحسابی، اداری،  تهیه و تدارکات و امور لوژستیکی واحد های مرکزی تحت اثر وزارت غرض دریافت  نواقص، درمطابقت به  قوانین نافذه و معیارات بین المللی تفتیش داخلی.
 6. ترتیب گزارش بررسی ادارات مرکزی تحت اثر وزارت در مطابقت به قوانین نافذه ومعیارات بین المللی تفتیش داخلی و ارائه آن به آمریت تفتیش مرکزی.
 7. ارائه نظر مشخص و قانونی درگزارشات بررسی ادارات مرکزی تحت اثر وزارت.
 8. اشتراک درجلسات آمریت تفتیش مرکزی و ارائه نظریات مفید و مؤثر جهت بهبود در انجام امورات محوله.
 9. ارائه گزارش ربعوار، سالانه و عندالضرورت به آمر ذیصلاح از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه.
 10. اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف وزارت مربوط سپرده میشود.

………...................................................…………………………………………………………

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: حقوق، اداره عامه، پالیسی عامه، اقتصاد، اداره تجارت، مدیریت مالی, مدیریت عمومی, مالی و حسابداری و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجهیت داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط حداقل یک سال.
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

 

 

رهنمود تسلیم دهی اسناد:

 

به اطلاع تمام  واجدین شرایط رسانیده میشود اینکه از تاریخ 7/8/1398 الی 18/7/1398 بطور آنلاین فورم های درخواستی را از وبسایت وزارت ترانسپورت www.mot.gov.af  ، دانلود و یا از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت ترانسپورت دریافت نموده و فورم های درخواستی خویش را بعد از خانه پری به ضمیمه اسناد مربوطه به آمریت استخدام، ریاست منابع بشری، وزارت ترانسپورت و یا  ایمیل آدرس  hr.recruitment.motca1@gmail.com  ارسال نمایند. قابل ذکر است که حجم اسناد ارسالی بیشتر از 5 MB نباشد.

 

متقاضیان محترم موارد ذیل را در نظر بگیرند:

    اسناد تحصیلی باید تائید شده وزارت تحصیلات عالی باشد. تجارب کاری در صورتیکه دولتی باشد، فورم خلص سوانح تائید شده که میعاد زمانی آن بیشتر از شش ماه نگذشته باشد و درصورتیکه تجارب کاری در سکتورهای خصوصی و موسسات باشند، کاپی قرار داد کار و فورم مالیه دهی ضمیمه شود. از ارسال تصدیق نامه ها، تقدیر نامه ها و سایر اسناد اضافی خود داری نمائید.

    اسناد تحصیلی خارج مرز باید  از جانب وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی را یکجا ضم فورم درخواستی نمایند.

    هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدان مشکوک به نظر برسد، بعد از معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان ‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.

    اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.

    کاندیدان محترم کاپی اسنادی را که ارایه می‌دارند، باید روشن و قابل خوانش باشد، در غیر آن، ناقص ارزیابی میشود. هیچگونه اسناد جداگانه بعد از تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمیشود.

    در صورت ارسال اسناد از طریق ایمیل، در قسمت عنوان ایمیل, نام بست را ذکر نمایید. در غیر آن از پذیرفتن درخواست تان معذرت خواسته میشود.

متقاضیان  محترم میتوانند در صورت ضرورت به شماره های ذیل  (0700016185- 0744432299) تماس گرفته حل مطلب نمایند

 

برای اخذ فورم اینجا کلیک نماید

Related VacanciesShow all

Back to vacancies