پروژه ساختمان سرک داخل شهر نورستان به طول 5+506 کیلومتر

Anonymous (not verified)

Publish Date

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، اداره تدارکات ملی به نماینده گی از وزارت ترانسپورت در نظر دارد، پروژه ساختمان سرک داخل شهر نورستان به طول 5+506 کیلومتر دارای شماره تشخیصیه  NPA/MOT/98/W-2663/NCB به نمایندگی شرکت تی اچ ام ینییلنبیلیر انرژی تکنولوژیلری صنایع و تجارت لمیتد و سنگر نیازی ساختمانی (JV) دارنده جواز نمبر (شرکت تی اچ ام 51606) و (سنگر نیازی D-33751) آدرس کارته پروان، سینما بهارستان، مرکز کابل، با قیمت مجموعی (347,522,122.23) سه صد و چهل و هفت میلیون و پنجصد و بیست و دو هزار و یکصد و بیست دو اعشاریه بیست و سه افغانی، اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تسهیلات تدارکاتی، معاونیت مسلکی، اداره تدارکات ملی به آدرس آمریت سکتور زیربنا، منزل اول ، تعمیر اداره تدارکات ملی، اداره امور ریاست جمهوری، پشتونستان وات، کابل، افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

More tenders

دوشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۱ - ۱۵:۷
Background image

اعلان داوطلبی تهیه و تدارک شبکه سازی فاز دوم ریاست ترانسپورت زمینی.

وزارت ترانسپورت از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک  شبکه سازی فاز دوم ریاست ترانسپورت زمینی دارای شماره تشخیصیه (MOT/NCB/G/OB/1400/008) اشتراک . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۱ - ۱۵:۲
Background image

اعلان داوطلبی تهیه و تدارک معیاری سازی شبکه و خدمات تکنالوژی معلوماتی مرکز وزارت.

وزارت ترانسپورت از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک معیاری سازی شبکه و خدمات تکنالوژی معلوماتی مرکز وزارت دارای شماره تشخیصیه (MOT/NCB/G/OB/1400 . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۱ - ۱۴:۵۷
Background image

اعلان داوطلبی تهیه و تدارک ربین، کارت های الکترونیکی و وسایل تکنالوژی معلوماتی ریاست ترانسپورت.

وزارت ترانسپورت از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک  ربین، کارت الکترونیکی و وسایل تکنالوژی معلوماتی ریاست ترانسپورت زمینی دارای شماره تشخیصیه (MO . . .

Back to tenders