کار پاک کاری مسیر شاهراه کابل – ننگرهار آغاز گردیده است

Anwar Yaqoubi
پنجشنبه ۱۳۹۸/۸/۱۶ - ۱۰:۵۳
srd

به اثر بارندگی های شدید موسمی و سرا زیر شدن سیلاب های مدهش قسمت عبوری سرک مسیر شاهراه کابل – ننگرهار و یک تعداد از ساختمان های مصنوعی از قبیل پل ها، پلچک ها به اثر ریزش مواد کوهی بکلی مسدود گردیده بود که به منظور پاک کاری مسیر سرک متذکره، مجرا ها، پل ها، پلچک ها و دور اندازی مواد رسوبی پرسونل کاری اداره ملی سرکهای وزارت ترانسپورت در ساحه توظیف و کار پاک کاری در دو سکشن عملا آغاز گردیده است.

به گفته انجنیر بهاوالدین وزیری شماری از پرسونل کاری اداره قوایکار، ریاست حفظ و مراقبت ولایت کابل، ریاست کار عملیات وزارت ترانسپورت موظف گردیده ند تا لات اول شاهراه متذکره را از دروازه شرقی کابل الی بازار سروبی و به تعقیب آن پاک کاری سیستم دریناژ لات دوم شاهراه از بازار سروبی الی دروازه ولایت لغمان در تنگی ابریشم را پاک کاری نمایند.

تازه ترین اخبار

چهارشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۲ - ۱۳:۵۹
Background image

دیدار وزیر ترانسپورت با والی لغمان

انجنیر یما یاری وزیر ترانسپورت جمهوری اسلامی افغانستان با محمد آصف ننگ والی لغمان در دفتر کارش دیدار و گفتگو نمود.

در این دیدار والی لغمان ضمن سپاس و قدر دانی از توجه وزیر ترانسپورت. . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۲ - ۱۳:۵۶
Background image

دیدار وزیر ترانسپورت با والی تخار

انجنیر یما یاری وزیر ترانسپورت جمهوری اسلامی افغانستان با عبدالحق شفق والی تخار در دفتر کارش دیدار و گفتگو نمود.

در این دیدار دو طرف روی تطبیق پروژه های انکشافی وزارت ترانسپورت در. . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۲ - ۱۳:۵۴
Background image

دیدار وزیر ترانسپورت با والی هلمند

انجنیر یما یاری وزیر ترانسپورت جمهوری اسلامی افغانستان با محمد یاسین خان والی هلمند در دفتر کارش دیدار و گفتگو نمود.

در این دیدار والی هلمند از تطبیق پروژه های انکشافی و حفظ و مراقبتی. . .

BACK TO NEWS