منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

یکشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ - ۱۲:۱۷
Background image

اعلان کاریابی - بست: واچ منیجر

د ټرانسپورټ او هوايي چلند وزارت هېوادوالو ته د ښو خدمتونو  وړاندې کولو په موخه ۳۵ مرکزي او ۹۱ ولایتي خالي بستونه د ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ نيټې څخه تر ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ نيټې پورې د لسو ورځو لپاره د ازادې سیالۍ له لارې اعلانوي.

وزارت ترانسپورت و هوانوردی، به منظور ارایه خدمات با کیفیت به تعداد ۳۵ بست خالی مرکزی و ۹۱ بست خالی ولایتی را از تاریخ ۱۴۴۴/۸/۱۲ الی ۱۴۴۴/۸/۲۲ ه ق مطابق ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ الی ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ ه ش به مدت ده . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ - ۱۲:۱۶
Background image

اعلان کاریابی - بست : مدیریت هواشناسی

د ټرانسپورټ او هوايي چلند وزارت هېوادوالو ته د ښو خدمتونو  وړاندې کولو په موخه ۳۵ مرکزي او ۹۱ ولایتي خالي بستونه د ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ نيټې څخه تر ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ نيټې پورې د لسو ورځو لپاره د ازادې . . .

بسته شده Show all

یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ - ۱۰:۵۹

آمر ایجاد و تنظیم ایستگاه های ترانسپورت شهری

هدف وظیفه: تنظیم و انسجام خدمات ترانسپورت شهری در مرکز و ولایات در هماهنگی و همکاری با ادارات ذیدخل به منظور انسجام فعالیت های ترانسپورت شهری و ایجاد ایستگاه ها در هماهنگی با سائر . . .

OpenShow all

یکشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ - ۱۲:۱۷
Background image

اعلان کاریابی - بست: واچ منیجر

د ټرانسپورټ او هوايي چلند وزارت هېوادوالو ته د ښو خدمتونو  وړاندې کولو په موخه ۳۵ مرکزي او ۹۱ ولایتي خالي بستونه د ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ نيټې څخه تر ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ نيټې پورې د لسو ورځو لپاره د ازادې . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ - ۱۲:۱۶
Background image

اعلان کاریابی - بست : مدیریت هواشناسی

د ټرانسپورټ او هوايي چلند وزارت هېوادوالو ته د ښو خدمتونو  وړاندې کولو په موخه ۳۵ مرکزي او ۹۱ ولایتي خالي بستونه د ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ نيټې څخه تر ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ نيټې پورې د لسو ورځو لپاره د ازادې . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ - ۱۲:۱۴
Background image

اعلان کاریابی - بست: مدیریت گروند هندلنگ

د ټرانسپورټ او هوايي چلند وزارت هېوادوالو ته د ښو خدمتونو  وړاندې کولو په موخه ۳۵ مرکزي او ۹۱ ولایتي خالي بستونه د ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ نيټې څخه تر ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ نيټې پورې د لسو ورځو لپاره د ازادې . . .