یکشنبه ۱۳۹۸/۵/۱۳ - ۸:۳۸
Background image

اعلان تدارکات

عنوان پروژه:پروژه  قیر ریزی از سرک عمومی شیرخان بندر الی مرکز ولسوالی دشت ارچی ولایت کندز بطول 19+626.44 کیلومتر

شماره داو طلبی:    NPA/MOT/98/W-2508/NCB

اداره تدارکات ملی به نماینده . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۵/۱۳ - ۸:۳۴
Background image

اعلان تدارکات

عنوان پروژه: اعمار سرک احمد آباد الی مجلغو بطول 16.311 کیلومتر ولایت پکتیا.

شماره داوطلبی: NPA/MOT/98/W-2631/NCB

اداره تدارکات ملی به نماینده گی وزارت ترانسپورت از تمام داوطلبان واجد . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۵/۱۳ - ۸:۱۶
Background image

اعلان تدارکات

عنوان پروژه: بازسازی سرک از جغتی الی شاهراه اسلام قلعه فاز اول لات اول از نقطه 000+0 الی 479+13 کیلومتر با فرش اسفالت، ولایت هرات.

شماره داوطلبی: NPA/MOT/98/W-2632/NCB

اداره تدارکات . . .