منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱/۱۳ - ۱۳:۱۷
Background image

امربر اسناد و ارتباط

انجام وظیفه یومیه جهت پاک کاری دفتر و رساندن مکاتیب به مراجع مربوط.

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱/۱۳ - ۱۳:۱۳
Background image

امربر مدیریت تحریرات

انجام وظیفه یومیه جهت پاک کاری دفتر و رساندن مکاتیب به مراجع مربوط.

بسته شده Show all

یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ - ۱۰:۵۹

آمر ایجاد و تنظیم ایستگاه های ترانسپورت شهری

هدف وظیفه: تنظیم و انسجام خدمات ترانسپورت شهری در مرکز و ولایات در هماهنگی و همکاری با ادارات ذیدخل به منظور انسجام فعالیت های ترانسپورت شهری و ایجاد ایستگاه ها در هماهنگی با سائر . . .

OpenShow all

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱/۱۳ - ۱۳:۱۷
Background image

امربر اسناد و ارتباط

انجام وظیفه یومیه جهت پاک کاری دفتر و رساندن مکاتیب به مراجع مربوط.

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱/۱۳ - ۱۳:۱۳
Background image

امربر مدیریت تحریرات

انجام وظیفه یومیه جهت پاک کاری دفتر و رساندن مکاتیب به مراجع مربوط.

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱/۱۳ - ۱۳:۸
Background image

دروازه بان   

 باز و بسته نمودن دروازه دخولی و خروجی وزارت برای مراجعین و وسایط در هماهنگی با بخش امنیت