اعلان دعوت به داوطلبی پروژه تهیه و تدارک 5 قلم مواد ساختمانی مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سرکهای ولایت کابل به اساس قرارداد باالمقطع

Ali Muhsin

Publish Date

Closing Date

موضوع: اعلان دعوت به داوطلبی پروژه تهیه و تدارک 5 قلم مواد ساختمانی مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سرکهای ولایت کابل به اساس قرارداد باالمقطع

اداره ملی سرکهای وزارت ترانسپورت از تمام داوطلبان  واجد شرایط  دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک5 قلم مواد ساختمانی مورد ضرورت ریاست ح.م سرکهای ولایت کابل با نمبر تشخصیه ((MOT/NRA/99/G-12/NCBبه اساس قرارداد باالمقطع اشتراک نموده و آفر های خویش را مطابق  شرایط مندرج  شرطنامه و قانون وطرزالعمل  تدارکات عامه ج.ا.ا بعد از نشر اعلان الی تاریخ 1399/01/16 ارایه نمایند.

حصول شرطنامه از آدرس:

ریاست تدارکات، وزارت ترانسپورت ,آمریت تدارکات اجناس، مدیریت عمومی تدارکات اجناس-کابل-افغانستان از ساعت 8:30 صبح الی 3:30 بعد از ظهر(اوقات رسمی) ذریعه Flash میموری و یا از ویبسایت وزارت ترانسپورت ((WWW.MOT.GOV.AF و اداره تدارکات ملی ) WWW.NPA.GOV.AF (بدست آورده و تسلیمی آفرها الی تاریخ 16/01/1399 ساعت 10:00 قبل از ظهر که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد صورت میگیرد. آفرهای دیر رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد.

تضمین آفر:

مبلغ مجموعی تضمین آفر برای پروژه متذکره مبلغ 36,000 سی و شش هزار افغانی به شکل تضمین بانکی بوده و شرایط اهلیت مطابق مندرجات صفحه معلومات داوطلبی میباشد.

زمان آفرگشایی: روز شنبه 16 حمل 1399 ساعت 10:00 قبل از ظهر

آدرس: وزارت ترانسپورت، اداره ملی سرکها، ریاست تدارکات (حوزه نهم، پکتیاکوت مقابل قوماندانی جلب و جذب)

نوت: درصورتیکه تاریخ داده شده به روز  تصادف نماید که برای اداره تدارکاتی روز رخصتی باشد، تاریخ   برای تسلیمی و بازگشایی آفر زمان تعین شده روز رسمی بعدی خواهد بود. همچنان ارایه آفر ها در ماه حمل مطابق به جدول زمانی تعین شده وزارت کار امور اجتماعی صورت میگیرد.

More tenders

دوشنبه ۱۳۹۹/۱/۱۱ - ۱۰:۳
Background image

اعمار و باز سازی پروژه NH-6 شاهراه سرک گردندیوال الی چغچران، ولایت غور زون غرب تحت دولات.

عنوان پروژه: اعمار و باز سازی پروژه NH-6  شاهراه سرک گردندیوال الی چغچران، ولایت غور زون غرب تحت دولات.

اداره تدارکات ملی به نماینده گی از وزارت ترانسپورت- اداره ملی سرکها تمام . . .

شنبه ۱۳۹۹/۱/۹ - ۱۱:۱۲
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی پروژه تهیه و تدارک مواد اعاشوی مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها به اساس قرارداد چارچوبی

موضوع: اعلان دعوت به داوطلبی پروژه تهیه و تدارک مواد اعاشوی مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها  به اساس قرارداد چارچوبی.

اداره ملی سرکهای وزارت ترانسپورت از تمام داوطلبان  واجد . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ - ۸:۵۶
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی پروژه تهیه و تدارک 3 قلم گوشت مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها به اساس قرارداد چارچوبی

موضوع: اعلان دعوت به داوطلبی پروژه تهیه و تدارک 3 قلم گوشت  مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها  به اساس قرارداد چارچوبی

اداره ملی سرکهای وزارت ترانسپورت از تمام داوطلبان  واجد شرایط . . .

Back to tenders