منوی اطلاعیه

داوطلبیAll tenders

چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ - ۱۰:۲۰
Background image

وزارت ترانسپورت و هوانوردی یک باب دفتر به مساحت ۴.۷۵ متر مربع جای واقع منزل اول ترمینال بین المللی میدان هوایی کابل را به منظور استفاده دفتر به کرایه میدهد.

اعلان داوطلبی؛
وزارت ترانسپورت و هوانوردی یک باب دفتر به مساحت ۴.۷۵ متر مربع جای واقع منزل اول ترمینال بین المللی میدان هوایی کابل را به منظور استفاده دفتر به کرایه میدهد.
اشخاصی که خواهش به کرایه گرفتن مساحت فوق را به طور مزایده به منظور فعالیت دفتر داشته باشند، از تاریخ نشر اعلان الی مدت ۱۰ روز، درخواست های خویش را به آمریت املاک، ریاست مالی و اداری وزارت ترانسپورت و هوانوردی واقع انصاری وات . . .

چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ - ۱۰:۱۹ کابل
Background image

وزارت ترانسپورت و هوانوردی یک باب دفتر به مساحت ۱۲.۸۶ متر مربع جای واقع منزل اول ترمینال محلی میدان هوایی بین المللی کابل را به منظور استفاده دفتر به کرایه میدهد.

اعلان داوطلبی؛
وزارت ترانسپورت و هوانوردی یک باب دفتر به مساحت ۱۲.۸۶ متر مربع جای واقع منزل اول ترمینال محلی میدان هوایی بین المللی کابل را به منظور استفاده دفتر به کرایه میدهد.
اشخاصی . . .

RecentShow all

چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ - ۱۰:۲۰
Background image

وزارت ترانسپورت و هوانوردی یک باب دفتر به مساحت ۴.۷۵ متر مربع جای واقع منزل اول ترمینال بین المللی میدان هوایی کابل را به منظور استفاده دفتر به کرایه میدهد.

اعلان داوطلبی؛
وزارت ترانسپورت و هوانوردی یک باب دفتر به مساحت ۴.۷۵ متر مربع جای واقع منزل اول ترمینال بین المللی میدان هوایی کابل را به منظور استفاده دفتر به کرایه میدهد.
اشخاصی که . . .

چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ - ۱۰:۱۹ کابل
Background image

وزارت ترانسپورت و هوانوردی یک باب دفتر به مساحت ۱۲.۸۶ متر مربع جای واقع منزل اول ترمینال محلی میدان هوایی بین المللی کابل را به منظور استفاده دفتر به کرایه میدهد.

اعلان داوطلبی؛
وزارت ترانسپورت و هوانوردی یک باب دفتر به مساحت ۱۲.۸۶ متر مربع جای واقع منزل اول ترمینال محلی میدان هوایی بین المللی کابل را به منظور استفاده دفتر به کرایه میدهد.
اشخاصی . . .

چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ - ۱۰:۱۴ کابل
Background image

د ټرانسپورټ او هوايي چلند وزارت د باربري ټرانسپورټ د همغږۍ په موخه د کابل نړيوال هوايي ډګر ګمرک ته څېرمه د څلور مربع مترو په اندازه ځای په کرايه ورکوي.

اعلان داوطلبی؛
وزارت ترانسپورت و هوانوردی یک باب دفتر به مساحت ۱۳.۶۵ متر مربع جای واقع منزل اول ترمینال محلی میدان هوایی بین المللی کابل را به منظور استفاده دفتر به کرایه میدهد.
اشخاصی . . .

بسته شده Show all

یکشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ - ۹:۲۱

د داوطلبی خبرتیا- يو باب دفتر چې د کابل نړيوال هوايي ډګر

د ټرانسپورټ او هوايي چلند وزارت د ۱۳.۶۵ متر مربع په اندازه يو باب دفتر چې د کابل نړيوال هوايي ډګر د ترمينل په لومړي پوړ کې موقعيت لري، د دفتر دارۍ لپاره په کرايه ورکوي.
هغه کسان چې ياد . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ - ۹:۳

داوطلبی یک باب دفتر واقع منزل اول ترمینل بین المللی میدان هوایی بین المللی کابل

وزارت ترانسپورت و هوانوردی یک باب دفتر به مساحت ۴.۸۴ متر مربع واقع منزل اول ترمینال بین المللی میدان هوایی بین المللی کابل را جهت فعالیت دفتر داری به کرایه میدهد.
اشخاص که خواهش به . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ - ۸:۵۶

داوطلبی یک باب دفتر واقع منزل اول ترمینل محلی میدان هوایی بین المللی کابل

وزارت ترانسپورت وهوانوردی یک باب دفتر به مساحت ( ۱۲.۸۶) متره مربع واقع منزل اول ترمینل محلی میدان هوایی بین المللی کابل راجهت دفتر داری به کرایه میدهد

اشخاص حکمی و حقیقی که خواهش به . . .

شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ - ۱۰:۱۷

اعلان داوطلبی - کانتین خوراکه فروشی واقع منزل اول ترمینل محلی میدان هوایی کابل

وزارت ترانسپورت وهوانوردی مساحت (۲.۵۵) متر مربع کانتین خوراکه فروشی واقع منزل اول ترمینل محلی میدان هوائی بین المللی کابل رابه کرایه میدهد

اشخاص حکمی وحقیقی که خواهش به کرایه ګرفتن . . .

شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ - ۱۰:۱۱

اعلان داوطلبی - کانتین خوراکه فروشی واقع انستیتوت هوانوردی

د ټرانسپورټ او هوايي چلند وزارت د نهه مترو مساحت په اندازه يو باب دفتر چې د ملکي هوايي چلند په انسټیټوټ کې موقعيت لري د خوراکه پلورنځي لپاره په کرايه ورکوي.
هغه کسان چې ياد ځای د خوارکه . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ - ۱۳:۴۱

اعلان داوطلبی

وزارت ترانسپورت وهوانوردی مساحت (۳) متر مربع جای جهت ګذاشتن دوپایه کانتین خوراکه فروشی الکترونیکی  واقع منزل اول ترمینل  میدان هوائی بین المللی کابل را به کرایه میدهد 

اشخاص حکمی  که . . .