درباره وزیر

 جلالتمآب محترم محمدحمید طهماسی

وزیر ترانسپورت

 MOT


محمد حمید طهماسی متولد سال1358 ولایت غزنی درسال 1380 وارد دانشگاه کابل شد و بعد از چهار سال تحصیل در رشته حقوق، در سال 1384 تحصیلات شان به پایان رسید که پایان این مقطع تحصیلی، همزمان بود با شرایط و فضای جدید در کشور، که ایشان نیز در میان انبوهی از جوانان به حیث سارنوال در مربوطات اداره لوی سارنوالی کشور ایفای وظیفه کرد. کار در سارنوالی طهماسی را با نکات قوت و ضعف سیستم عدلی افغانستان آشنا ساخته و اساس مراحل نهایی ترقی را برایش پایه گزاری کرد.

علاقه شدید به آموزش و اعتلای سطح آگاهی، یکی از ویژگی های بارز محترم طهماسی بشمار میرود. برهمین مبنا او در کنار اجرای امور رسمی اداری، در پوهنتون های زیاد کشور مانند باختر، مشعل و یومف سویس مضامین حقوقی را تدریس نموده است.

او در میان سال های 1386 و 1387  آمریت حقوق بشر در دفترهیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان "یونما" را نیزدر کارنامه اش(افغانستان مرکزی) دارد.

دانش حقوقی و بلدیت با حکومتداری مردمی محلی هردو ازنیازهای اساسی یک مقام تصمیم گیرنده است. ایفای وظیفه به عنوان مشاور حقوقی اداره مستقل ارگانهای محلیدقیقا به این دو نیاز پاسخ مثبت ارائه کرد.

با توجه به نیاز روز و مساعد شدن فرصت های تحصیلی او بنابر علاقه فراوان به فراگیری دانش، در سال 1392 شامل دوره ای ماستری حقوق شد. بالاخره با ارائه پایان نامه اش تحت عنوان "سیاست جنایی تقنینی افغانستان و ایران در مورد تخلفات اطفال" برنامه ماستری اش را به پایه اکمال رساند.

تا حالا از وی دو اثر تحقیقی تحت عناوین "حقوق اطفال از دیدگاه قوانین ملی و اسناد بین المللی و بررسی تخلفات اطفال در قوانین افغانستان و ایران و اسناد بین المللی را به رشته تحریر درآورده است.

موصوف همچنان چندین مقاله حقوقی را به رشته تحریر درآورده که در نشریه های داخلی اقبال چاپ یافته است.

کار به عنوان رئیس تفتیش و بررسی ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری دنیای وسیعی از معلومات را در مورد کلیه وزارت خانه ها و ادارات مستقل دولتی به دسترس طهماسی قرار داد و او را به یک فرد کاملا آگاه از وضعیت دستگاه دولتی مبدل کرد.

در ماه عقرب سال 1395 طی حکم شماره (2768) به عنوان معین تامیناتی وزارت امور داخله معرفی شد. در این مرحله کاری، به عنوان یکی از رهبران جوان و پرانرژی شهره شد. با توجه به آغاز روند ملکی سازی در این وزارت از او به مثابه الگوی خوب ملکی سازی یاد شد و سطح فساد را در وزارت به طور چشمگیر کاهش داد.

سپس به اساس حکم شماره(1502) مورخ9/5/1396 جلالتمآب محترم محمداشرف غنی رئیس جمهور کشور، محترم محمدحمید"طهماسی" به حیث سرپرست وزارت ترانسپورت توظیف که بعدا به اساس مصوبه شماره (13-00367)مورخ13/9/1396 ولسی جرگه شورای ملی مبنی بر تایید جمعا یازده تن از وزرای کابینه جمهوری اسلامی افغانستان و به اساس فرمان شماره (30) مورخ 27/9/1396 آن مقام، محترم محمد حمید "طهماسی" رسما به حیث وزیر ترانسپورت تقرر و کارش را آغاز نمود.