پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ - ۹:۳۹
Background image

در روز دوم ورکشاپ، روی ترانسپورت شهری، چالش ها و راه کار ها در ولایات بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

به اساس هدایت رهبری وزارت ترانسپورت به منظور بهبود در بخش عرضه خدمات، ایجاد سیستم های شفاف الکترونیکی اداری و جمع آوری عواید، مبارزه با فساد، تامین روابط واحد های دومی با مرکز و رسیده. . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ - ۱۲:۲۲
Background image

دیدار محترم قدرت الله ذکی وزیر ترانسپورت با جلاالماب محترم محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور

از جلالتمآب محترم محمد اشرف غنی رئیس جمهورِ جمهوری اسلامی افغانستان سپاس و امتنان دارم؛ زیرا با وجودِ تمام مصروفیت های کاری شان بنده را بحضور پذیرفته، با حوصله مندی ویژه، تمامِ برنامه. . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۹ - ۱۴:۳۷
Background image

ایجاد طرح قانون ترانسپورت جاده، تخصص و مسلکی سازی تشکیل جوابگو، ایجاد سیستم الکترونیکی، جمع آوری شفاف عواید، مبارزه با فسا اداری و عرضه خدمات ترانسپورتی از اولویت ها خواهد بود.

کارگاهِ آموزشی سه روزه، بمنظور تهیه پلان استراتیژیک وزارت ترانسپورت برای سال های 1400 الی 1404 با اشتراک رؤسای مرکز و ولایات در کابل برگزار گردید.

قدرت الله ذکی وزیر ترانسپورت کشور هدف. . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۸ - ۹:۴۲
Background image

جذب افراد متخصص و مسلکی برای ساختن یک سیستم مدِرن و جهت دادن ترانسپورت به عصرِ نوین از تعهدات رهبری این وزارت خواهد بود.

در جلسه 8:30 صبح امروز که تحت ریاست قدرت الله ذکی وزیر ترانسپورت کشور دایرگردیده بود، نجیب الله جامی رئیس منابع بشری و عبدالوهاب ظفری رئیس دفتر وزارت ترانسپورت در مورد سیستم مدیریت. . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۷ - ۱۰:۴۵
Background image

روی تطبیق پلان های استراتژی و ایجاد هماهنگی میان مسؤلین در مرکز و ولایات، گام های عملی برداشته شود.

جلسه 8:30 صبح امروز در وزارت ترانسپورت که تحت ریاست قدرت الله ذکی وزیر ترانسپورت با اشتراک رؤسا دایر گردیده بود، عبدالجمیل امامی ریس و عبدالعلی فروغ ریس پلان و پالیسی این وزارت در رابطه. . .

شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۶ - ۱۰:۴
Background image

عرضه خدمات و تسهیلات ترانسپورتی، گِرد آوری شفاف عواید با ایجاد سیستم الکترونیکی ضرورت مبرم است.

جلسه 8:30 صبح امروز در وزارت ترانسپورت که تحت ریاست قدرت الله ذکی وزیر ترانسپورت با اشتراک رؤسادایر گردید، خوشحال فلاح رئیس ترانسپورت کابل در رابطه به جمع آوری عواید خدمات ترانسپورتی،. . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۴ - ۹:۱۱
Background image

جلسهِ برای تحقق فیصله شورای عالی اقتصادی پیرامون طرح سرمایه گذاری، جهت ایجاد تاسیسات در بنادر آقینه و تورغندی برگزار شد.

جلسه تحت ریاست قدرت الله ذکی وزیر ترانسپورت با نماینده گان وزارت های مالیه، صنعت وتجارت، شهرسازی و اراضی، اداره عملیاتی و حمایوی ریاست جمهوری، اداره خط آهن وشرکت انکشاف ملی دایرگردیده،. . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۳ - ۱۴:۴۴
Background image

وزیر ترانسپورت؛ خواستار تحول و نوآوری تصدی ملی بس، برای رسیده گی به مشکلات ترانسپورت شهری در کابل شد.

جلسه 8:30 صبح امروز در وزارت ترانسپورت که تحت ریاست قدرت الله ذکی وزیر ترانسپورت با حضور و اشتراک رؤسای دایر گردید، محمد یونس امیری رئیس تصدی ملی بس، در رابطه به چگونگی فعالیت، عرضه. . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۳ - ۱۱:۲۲
Background image

ایرکندیشن کار

پس منظر وزارت ترانسپورت :

وزارت ترانسپورت یکی از وزارت های کلیدی خدماتی و عایداتی در ساختار تشکیلاتی حکومت بوده که اهداف عمده آن طرح، تنظیم، نظارت و مدیریت سیستم ترانسپورت جاده به شکل . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲ - ۱۴:۳
Background image

دریور(2) بست

پس منظر وزارت ترانسپورت :

وزارت ترانسپورت یکی از وزارت های کلیدی خدماتی و عایداتی در ساختار تشکیلاتی حکومت بوده که اهداف عمده آن طرح، تنظیم، نظارت و مدیریت سیستم ترانسپورت جاده به شکل . . .